Tạp chí địa chất

Số 320/9-10/2010

* Thư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chúc mừng Hội nghị Khoa học Địa chất và khoáng sản 

 

CHUYÊN ĐỀ 1. ĐỊA TẦNG, MAGMA, ĐỊA CHẤT KHU VỰC

Tìm thấy Bào tử Coniopteris và Phấn hoa Classopollis trong hệ tầng Hòn Gai tại Chùa Đồng, Yên Tử - Bùi Phú Mỹ, Đoàn Nhật Trưởng, Hoàng Đình Khảm, Nghiêm Nhật Mai, Nguyễn Chí Hưởng, Nguyễn Văn Hoành - Tóm tắt tiếng Anh

Về sự phân chia chi tiết trầm tích chứa than Trias thượng ở Tây Bắc Bộ - Vũ Khúc, Đặng Trần Huyên, Nguyễn Đức Phong, Đào Thanh Hương - Tóm tắt tiếng Anh

 

 Những kiến giải mới về hoạt động magma ở Việt Nam - Nguyễn Xuân Bao -Tóm tắt tiếng Anh

 Tuổi đồng vị U-Pb zircon của các đá núi lửa ở võng chồng Tú Lệ - Phạm Đức Lương, Đặng Trần Huyên, Nguyễn Đình Hữu, Nguyễn Đức Phong, Nguyễn Thị Bích Thủy  - Tóm tắt tiếng Anh

 

Tuổi đồng vị U-Pb zircon của granitoid các khối Pu Si Lung và Kim Cương phức hệ Trường Sơn và ý nghĩa kiến tạo của chúng - Bùi Minh Tâm, Fukun Chen, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trịnh Xuân Hòa - Tóm tắt tiếng Anh

 

Kết quả nghiên cứu mới về tuổi đồng vị U-Pb trên zircon từ khối granitoid Chu Va, phức hệ Mường Hum - Nguyễn Thị Xuân, Bùi Thế Anh, Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Thị Bích Thủy - Tóm tắt tiếng Anh

 

Đặc điểm địa chất, thạch học và thạch địa hóa các đá phun trào vùng Tây Bắc Quảng Nam - Bùi Thế Vinh, Huỳnh Trung - Tóm tắt tiếng Anh

Vài nét về phức hệ Ca Vịnh qua đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Văn Chấn - La Mai Sơn, Phạm Thanh Bình, Nguyễn Trần Hùng,  Đinh Văn Thắng, Trần Ngọc Diễn - Tóm tắt tiếng Anh

Phát hiện mới đá xâm nhập siêu mafic ở vùng bản Tomhai, huyện Pakbeng, tỉnh Oudomxai, Bắc CHDCND Lào - Bùi Viết Sáng, Đồng Văn Giáp, Nguyễn Văn Nguyên, Lê Duy Nguyên - Tóm tắt tiếng Anh

Về ba dạng tectit mới tìm thấy ở Việt Nam - Nguyễn Anh Tuấn, La Thế Phúc, Đỗ Chí Kiên, Trương Quang Quý - Tóm tắt tiếng Anh

Chuyển động kiến tạo hiện đại trên Biển Đông và các vùng lân cận - Phan Trọng Trịnh, Ngô Văn Liêm, Trần Đình Tô, Vy Quốc Hải, J. Beavan, Nguyễn Văn Hướng, Hoàng Quang Vinh, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Quang Xuyên, Nguyễn Đăng Túc,  Đinh Văn Thuận, Nguyễn Trọng Tấn, Nguyễn Viết Thuận, Lê Huy Minh, Bùi Thị Thảo, Nguyễn Huy Thịnh, Đinh Văn Thế, Lê Minh Tùng, Trần Quốc Hùng, Nguyễn Việt Tiến - Tóm tắt tiếng Anh

Đặc điểm biến dạng kiến tạo vùng Tạ Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La - Vũ Xuân Lực, Trần Thanh Hải, Đinh Hữu Minh, Trần Quang Phương - Tóm tắt tiếng Anh

Biển tiến Devon ở vùng Đồng Văn, vùng cực bắc Việt Nam - Tạ Hoà Phương - Tóm tắt tiếng Anh

Đặc điểm cấu trúc địa chất vùng nước sâu Biển Đông Việt Nam trên cơ sở luận giải địa chấn - Nguyễn Thế Tiệp, Trần Đăng Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Trần Hữu Thân - Tóm tắt tiếng Anh

Cấu trúc địa chất và tiềm năng quặng pb-zn dạng giả tầng miền Đông Bắc Bộ - Nguyễn Anh Tuấn - Tóm tắt tiếng Anh

Các vòm biến chất phân đới đồng tâm khu vực Bắc Trung Bộ và Trường Sơn - Lê Tiến Dũng, Phạm Thị Vân Anh - Tóm tắt tiếng Anh

Tìm hiểu quá trình tiến hoá trong kỷ Đệ tứ đoạn thung lũng sông Hồng thuộc tỉnh Phú Thọ qua nghiên cứu đặc điểm và sự phân bố trầm tích bở rời - Phạm Đình Thọ, Nguyễn Địch Dỹ, Đặng Văn Bát, Hạ Văn Hải - Tóm tắt tiếng Anh

Phát hiện mới về địa chất và khoáng sản qua kết quả đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Kon Plông - Trần Duân - Tóm tắt tiếng Anh

Đặc điểm cấu trúc địa chất và khoáng sản khu vực Tây Bắc Lào trên cơ sở các tài liệu mới - Trần Văn Bạn, Trịnh Hoài Ánh, Đồng Văn Giáp, Khampha Phommakaysone, Nguyễn Văn Nguyên, Nguyễn Khắc Vịnh, Bùi Viết Sáng, Siphandon Vilayhac - Tóm tắt tiếng Anh

Thiết kế mẫu bài tập có nội dung địa chất - khoáng sản cho học sinh học chương trình địa lý 12-THPT - Phạm Quang Tiến - Tóm tắt tiếng Anh

 CHUYÊN ĐỀ 2. ĐỊA CHẤT THỦY VĂN, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH,  ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG, TAI BIẾN ĐỊA CHẤT

Tài nguyên nước vùng Tây Nguyên và giải pháp thu gom nước mưa, nước mặt đưa vào lòng đất bổ sung nhân tạo nước dưới đất - Đoàn Văn Cánh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đào Đình Thuần, Đặng Đức Nhận, Ngô Tuấn Tú, Đặng Đức Long - Tóm tắt tiếng Anh

Sử dụng phần mềm Modflow đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất khu vực Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, tỉnh Quảng Bình - Nguyễn Văn Canh, Nguyễn Đình Tiến - Tóm tắt tiếng Anh

Nhân việc phát hiện nguồn nước khoáng radon Thanh Thủy: Thử tìm hiểu tác dụng chữa bệnh của nước khoáng radon - Võ Công Nghiệp, Cao Thế Dũng, Lê Tứ Hải - Tóm tắt tiếng Anh

Đánh giá và phân vùng nhạy cảm ô nhiễm môi trường nước huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh - Nguyễn Văn Luyện, Đoàn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Quách Đức Tín - Tóm tắt tiếng Anh

Bùn đỏ bauxit Tây Nguyên: Vật liệu xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong nước thải - Nguyễn Trung Minh, Nguyễn Đức Chuy, Cù Sỹ Thắng, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Kim Thường, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Kim Thùy, Nguyễn Văn Thành, Huỳnh Minh Trí, Seong-Taek Yun - Tóm tắt tiếng Anh

Thử nghiệm mô hình thực vật để xử lý nước rỉ từ rác - Hoàng Thị Thanh Thủy, Từ Thị Cẩm Loan, Đào Phú Quốc, Nguyễn Thị Thanh Hòa, Trần Thị Hoàng Trâm - Tóm tắt tiếng Anh

Động đất Bắc Yên và động đất Mai Sơn ngày 26 tháng 11 năm 2009 - Cao Đình Triều, Ngô Gia Thắng, Mai Xuân Bách, Phạm Nam Hưng, Bùi Anh Nam - Tóm tắt tiếng Anh

Độ nguy hiểm động đất khu vực Tây Bắc Bộ và các vùng kế cận - Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Thái Anh Tuấn - Tóm tắt tiếng Anh

Nghiên cứu đặc điểm trường bức xạ tự nhiên phục vụ đánh giá ô nhiễm phóng xạ trên các mỏ đất hiếm ở miền Bắc Việt Nam - Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Quang Vinh - Tóm tắt tiếng Anh

Một số kết quả nghiên cứu tai biến địa chất nhóm tờ Lạng Sơn - Hoàng Bá Quyết - Tóm tắt tiếng Anh

Đổ đá và nguy cơ đổ đá trên các tuyến đường giao thông miền núi tỉnh Quảng Bình: Thực trạng, nguyên nhân và biện pháp phòng tránh - Nguyễn Đức Lý, Nguyễn Thanh - Tóm tắt tiếng Anh

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐỊA HÓA, ĐỊA VẬT LÝ, KHOÁNG SẢN, DI SẢN ĐỊA CHẤT

Ứng dụng hiệu quả các phương pháp địa vật lý khảo sát và đánh giá triển vọng đá vôi dưới lớp phủ ở vùng Đông Nam Bộ - Phùng Thế Lễ - Tóm tắt tiếng Anh

Nghiên cu sơ đ và quy trình thành lp tp tin đu vào t s liu đo sâu đin 1-D đ phân tích x lý bng phương pháp 2-D và mt s kết qu áp dng xác đnh ranh gii mn nưc dưi đt vùng đng bng Nam Bộ - Bùi Tiến Bình - Tóm tắt tiếng Anh

Sử dụng phương pháp cụ thể để mô hình hoá thân đá vôi phục vụ tính tài nguyên khoáng sản: Ví dụ cho mỏ đá vôi xi măng Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam - Lê Văn Lượng, Đỗ Văn Định - Tóm tắt tiếng Anh

Hiệu quả sử dụng trạm đo địa chấn nông phân giải cao để khảo sát vùng biển nước nông - Nguyễn Đình Nguyên, Phạm Nguyễn Hà Vũ, Phan Thanh Tùng - Tóm tắt tiếng Anh

Tổng hợp các phương pháp phân tích định lượng xác định hàm lượng các nguyên tố, đánh giá độ tin cậy và so sánh việc sử dụng các phương pháp phân tích hiện đại tại các Liên đoàn với việc sử dụng các phương pháp tương tự trên thế giới - Nguyễn Văn Định, Dương Ái Phương - Tóm tắt tiếng Anh

Một số nhìn nhận mới về tiềm năng sa khoáng titan-zircon trong tầng Cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa - Vũng Tàu - Trần Văn Thảo - Tóm tắt tiếng Anh

Tiềm năng bauxit và sắt laterit trong vỏ phong hoá bazan miền Nam Việt Nam - Dương Ngọc Tình, Nguyễn Mạnh Hải, Nguyễn Hữu Phúc, Phạm Văn Thông, Nguyễn Văn Thuấn - Tóm tắt tiếng Anh

Đặc điểm quặng hóa chì-kẽm vùng Bản Vai - Bản Bó, Bảo Lâm, Cao Bằng - Đồng Văn Giáp, Hoàng Quang Chỉ, Trần Văn Bạn, Nguyễn Văn Nguyên, Nguyễn Khắc Hiền, Bùi Viết Sáng - Tóm tắt tiếng Anh

Đặc điểm quặng hóa chì-kẽm trong các thành tạo trầm tích - phun trào Mesozoi miền Đông Bắc Bộ - Đào Thái Bắc - Tóm tắt tiếng Anh

Một số kết quả điều tra mới về quặng mangan khu vực Lô-Gâm (Tuyên Quang - Hà Giang) - Trần Văn Quý, Nguyễn Đình Mộc - Tóm tắt tiếng Anh

Một số kết quả điều tra mới về titan ở miền Đông Bắc Bộ - Phạm Thế Nhữ - Tóm tắt tiếng Anh

Đặc điểm quặng vàng gốc trong cấu trúc Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn - Bùi Đăng Thống, Trần Quang Phương, Bùi Chí Tiến, Phạm Đình Trưởng - Tóm tắt tiếng Anh

Đặc điểm quặng hoá vàng vùng ĐaKrông - A Lưới, tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế - Nguyễn Tiến Thành - Tóm tắt tiếng Anh

Cấu trúc địa chất đới quặng kim loại hiếm vùng La Vi và những nhận định bước đầu về tiềm năng kim loại hiếm đới Kon Tum - Phạm Văn Thông, Võ Quang Bình, Mai Kim Vinh - Tóm tắt tiếng Anh

Một số phát hiện mới về quặng sắt ở Cao Bằng - Vũ Quang Lân, Nguyễn Văn Năng, Cao Xuân Điệp - Tóm tắt tiếng Anh

Hai kiểu nguồn gốc quặng sắt và triển vọng của chúng ở vùng Hưng Khánh - Làng Mỵ - Tân An, tỉnh Yên Bái - Bùi Chí Tiến, Phạm Thanh Bình - Tóm tắt tiếng Anh

Những phát hiện mới về dải quặng sắt, chì-kẽm, wolfram ở vùng Thượng Giáp, tỉnh Tuyên Quang - Lại Mạnh Giàu, Phan Minh Tuân, Lê Thanh Hải, Chu Quốc Khánh, Đặng Văn Hậu, Kiều Huỳnh Phương - Tóm tắt tiếng Anh

Tổng quan về đất hiếm ở Việt Nam - Bùi Tất Hợp, Trịnh Đình Huấn, Nguyễn Phương - Tóm tắt tiếng Anh

Tài nguyên carbonat ở Việt Nam: Hướng phát triển bền vững - Nguyễn Xuân Khiển - Tóm tắt tiếng Anh

Đặc điểm đá trang trí - mỹ nghệ mới phát hiện ở vùng Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái - Bùi Chí Tiến, Nguyễn Phú Vịnh, Trần Ngọc Diễn, Nguyễn Văn Lâm - Tóm tắt tiếng Anh

Quy luật phân bố và đặc điểm khoáng sản baryt vùng đông bắc Cao Bằng - Nguyễn Công Thuận - Tóm tắt tiếng Anh

Tiềm năng quặng magnesit Kon Queng và khả năng sử dụng chúng trong lĩnh vực vật liệu chịu lửa kiềm tính - Ngô Văn Minh, Nguyễn Quang Mạnh, Đỗ Văn Nhuận - Tóm tắt tiếng Anh

Triển vọng cát xây dựng đáy biển vùng biển Sóc Trăng và những vấn đề cần quan tâm khi khai thác cát sạn đáy biển - Văn Trọng Bộ, Đào Bùi Din, Văn Đức Nam, Vũ Tất Tuân, Nguyễn Đức Thắng - Tóm tắt tiếng Anh

Đặc điểm địa tầng và tiềm năng muối mỏ - thạch cao ở CHDCND Lào - Trịnh Hoài Ánh, Tạ Đức Bốn, Phan Trọng Vệ - Tóm tắt tiếng Anh

Tiềm năng di sản địa chất và công viên địa chất đới ven biển và hải đảo Việt Nam qua thí dụ tỉnh Quảng Ninh và Tp Hải Phòng - Trần Tân Văn, Phạm Khả Tùy, Đàm Ngọc, Lương Thị Tuất, Nguyễn Đại Trung, Hồ Tiến Chung, Đoàn Thế Anh - Tóm tắt tiếng Anh

Di sản địa chất liên quan đến đá bazan ở Tây Nguyên và các giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững - La Thế Phúc, Trương Quang Quý, Đỗ Chí Kiên - Tóm tắt tiếng Anh