MỘT SỐ NHÌN NHẬN MỚI VỀ TIỀM NĂNG SA KHOÁNG
TITAN-ZIRCON TRONG TẦNG CÁT ĐỎ VÙNG NINH THUẬN, BÌNH THUẬN VÀ BẮC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRẦN VĂN THẢO

Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, Quy Nhơn

Tóm tắt: Kết quả thi công Đề án “Điều tra, đánh giá tiềm năng sa khoáng titan-zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa - Vũng Tàu đã giúp xác định diện phân bố của tầng cát đỏ vùng ven biển nói trên gần 940 km2, chiều dày từ 8,0 đến hơn 190,0 m. Khoáng vật quặng sa khoáng phân bố trong tầng cát đỏ tương đối đồng đều theo chiều sâu. Qua kết quả thi công đề án, đã sơ bộ dự tính được tài nguyên đạt gần 500 triệu tấn quặng sa khoáng titan-zircon. Dựa trên lượng tài nguyên này cùng với tài nguyên hơn 50 triệu tấn đã được đánh giá trước đây đưa đến một cách nhìn mới: nước ta là một trong số ít nước có tiềm năng sa khoáng titan-zircon vào nhóm hàng đầu thế giới. Nguồn tài nguyên này sẽ bảo đảm cho việc hình thành và phát triển lâu dài ngành công nghiệp hiện đại về khai thác và chế biến titan-zircon ở nước ta.


 

                          (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)