MỘT SỐ PHÁT HIỆN MỚI VỀ QUẶNG SẮT Ở CAO BẰNG

VŨ QUANG LÂN, NGUYỄN VĂN NĂNG, CAO XUÂN ĐIỆP

Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Bắc, Long Biên, Hà Nội.

Tóm tắt: Trên diện tích tỉnh Cao Bằng, quặng sắt phân bố ở 2 vùng là Hòa An – Tp. Cao Bằng và Nguyên Bình - Tĩnh Túc. Ngoài các tụ khoáng đã biết, trong các năm qua Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Bắc đã phát hiện và điều tra sơ bộ 5 điểm quặng sắt mới. Các điểm quặng sắt phân bố rải rác dọc theo các đứt gãy sâu phương TB-ĐN. Quặng sắt magnetit trong vùng có nguồn gốc skarn, liên quan chặt chẽ với các đá carbonat hệ tầng Bắc Sơn và đá magma xâm nhập thành phần mafic, axit phức hệ Cao Bằng. Các thân quặng sắt gốc thường có dạng ổ hoặc thấu kính, chất lượng quặng tốt. Đây là vùng có triển vọng về quặng sắt gốc và lăn, cần được đầu tư điều tra, thăm dò để đánh giá triển vọng.


 

 

                          (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)