VÀI NÉT VỀ PHỨC HỆ CA VỊNH QUA ĐO VẼ ĐỊA CHẤT VÀ ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1: 50.000 NHÓM TỜ VĂN CHẤN

LA MAI SƠN, PHẠM THANH BÌNH,
NGUYỄN TRẦN HÙNG, ĐINH VĂN THẮNG, TRẦN NGỌC DIỄN

Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Bắc, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tóm tắt: Phức hệ Ca Vịnh có diện phân bố khá lớn trên địa bàn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, thuộc đới cấu trúc Phan Si Pan, được nhiều nhà địa chất quan tâm và có những quan điểm khác nhau về nguồn gốc của phức hệ này. Trên cơ sở tài liệu địa chất, thạch học, khoáng vật và thạch hoá, kết quả bước đầu của công tác đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản nhóm tờ Văn Chấn tỷ lệ 1: 50.000 cho thấy granitoid thuộc phức hệ Ca Vịnh chỉ lộ ra dưới dạng các khối nhỏ, nằm gần chỉnh hợp với phương cấu trúc của các đá biến chất khu vực được xếp vào hệ tầng Suối Chiềng. Các đá của phức hệ thuộc loạt kiềm-vôi, trội natri, thuộc kiểu I-granit. Chúng được coi là sản phẩm siêu biến chất của hệ tầng Suối Chiềng và được định tuổi là Mesoarchei.


 

 

                   (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)