SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CỤ THỂ ĐỂ MÔ HÌNH HOÁ THÂN ĐÁ VÔI PHỤC VỤ TÍNH TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN: VÍ DỤ CHO MỎ ĐÁ VÔI XI MĂNG THANH NGHỊ, TỈNH HÀ NAM

LÊ VĂN LƯỢNG, ĐỖ VĂN ĐỊNH

Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản, 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.

Tóm tắt: Mô hình hoá thân quặng nói chung và thân đá vôi nói riêng để tính trữ lượng đã và đang được áp dụng cho các mỏ đá vôi xi măng tại Việt nam. Áp dụng phương pháp mô hình cụ thể để tính trữ lượng cho đá vôi đã mang lại hiệu quả cao. Phương pháp mô hình hoá sử dụng kết quả của quá trình thăm dò mỏ theo các tuyến thăm dò có thể xây dựng lên mô hình thân đá vôi tương đồng với thân đá vôi thực tế. Từ mô hình này ta tiến hành nội ngoại suy hàm lượng, tính toán trữ lượng, thiết kế khai thác mỏ.


 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)