NHÂN VIỆC PHÁT HIỆN NGUỒN NƯỚC KHOÁNG RADON THANH THỦY:
THỬ TÌM HIỂU TÁC DỤNG CHỮA BỆNH CỦA NƯỚC KHOÁNG RADON

VÕ CÔNG NGHIỆP1, CAO THẾ DŨNG2, LÊ TỨ HẢI2

1Hội Địa chất thuỷ văn Việt Nam;
2Liên hiệp Khoa học - Sản xuất địa chất nước khoáng.

Tóm tắt: Trong bảng phân loại nước khoáng (NK) Việt Nam cho đến cuối thế kỷ XX còn có một khoảng trống, khiến các nhà địa chất thủy văn (ĐCTV) luôn băn khoăn, day dứt: đó là sự thiếu vắng loại NK radon. Điều đó không có nghĩa cấu tạo địa chất thiếu những tiền đề cho sự thành tạo loại NK này mà chính là do chưa được đầu tư nghiên cứu đầy đủ. May thay, trong năm 2001, qua công tác thăm dò, Liên hiệp Khoa học - Sản xuất địa chất nước khoáng thuộc Tổng hội Địa chất Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Liên hiệp Nước khoáng) đã phát hiện được một nguồn NK radon tại huyện Thanh Thủy (Phú Thọ). Đây là tin vui cho giới khoa học về NK và y học thủy trị liệu nước ta. Nhân dịp này chúng ta thử tìm hiểu sơ bộ về NK radon và ý nghĩa khoa học cũng như thực tiễn của việc phát hiện mới này xét từ góc độ địa chất y học.


 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)