ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG VÀ TIỀM NĂNG MUỐI MỎ -
 THẠCH CAO Ở CHDCND LÀO

TRỊNH HOÀI ÁNH, TẠ ĐỨC BỐN, PHAN TRỌNG VỆ

Liên đoàn Intergeo, đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

Tóm tắt: Đến nay, tại CHDCND Lào đã phát hiện được một số bồn trũng chứa muối mỏ - thạch cao có giá trị kinh tế. Các thành tạo tuổi Creta muộn chứa muối mỏ - thạch cao tại các bồn trũng này có những đặc điểm trầm tích khá tương đồng. Ở các vùng Vientiane và NongBok đã gặp đầy đủ 3 nhịp trầm tích chứa muối. Còn ở các khu vực khác chỉ có 2 nhịp trầm tích chứa muối.


 

            (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)