ĐẶC ĐIỂM QUẶNG VÀNG GỐC TRONG CẤU TRÚC MẪU SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

1BÙI ĐĂNG THỐNG, 2TRẦN QUANG PHƯƠNG,
2BÙI CHÍ TIẾN, 2PHẠM ĐÌNH TRƯỞNG

1Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất, 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội;
2Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Bắc, Long Biên, Hà Nội.

Tóm tắt: Kết quả đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 nhóm tờ Lạng Sơn đã giúp phát hiện quặng vàng gốc ở cấu trúc Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Vàng ở đây có các kiểu khoáng: thạch anh-sulfur-vàng, thạch anh-vàng, và mũ sắt chứa vàng. Trong các kiểu này, kiểu đầu tiên có giá trị hơn cả. Các điểm quặng vàng gốc gặp tập trung chủ yếu trong các hệ tầng Nà Khuất và Mẫu Sơn. Trong số 15 điểm mới phát hiện có 2 điểm rất có triển vọng.


 

                          (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)