TỔNG QUAN VỀ ĐẤT HIẾM Ở VIỆT NAM

BÙI TẤT HỢP1, TRỊNH ĐÌNH HUẤN1, NGUYỄN PHƯƠNG2

1Liên đoàn Địa chất xạ-hiếm, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội;
2Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội

Tóm tắt: Đất hiếm ở Việt Nam được phát hiện từ những năm 1956 và được đầu tư tìm kiếm, đánh giá, thăm dò từ năm 1957 đến nay. Các kết quả điều tra, đánh giá đã cho thấy Việt Nam là nước có tiềm năng lớn về đất hiếm. Các mỏ đất hiếm ở Việt Nam có quy mô từ trung bình đến lớn, chủ yếu là đất hiếm nhóm nhẹ (nhóm lanthan-ceri), có nguồn gốc nhiệt dịch và tập trung ở miền Tây Bắc Bộ. Các kết quả nghiên cứu gần đây đã giúp phát hiện các biểu hiện kiểu mỏ đất hiếm hấp thụ ion ở vùng Lào Cai. Hiện nay, nhu cầu sử dụng đất hiếm ngày càng tăng, đặc biệt khi Trung Quốc (nước cung cấp đất hiếm chủ yếu cho thị trường thế giới - tới 95%) bắt đầu thực hiện chính sách dự trữ tài nguyên khoáng sản, thì thị trường đất hiếm thế giới đã trở nên sôi động. Công tác điều tra, đánh giá và thăm dò đất hiếm cũng như nghiên cứu chính sách đầu tư khai thác, chế biến, xuất khẩu đất hiếm hiện nay cần được quan tâm.


 

 

                          (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)