TUỔI ĐỒNG VỊ U-Pb ZIRCON CỦA CÁC ĐÁ NÚI LỬA
Ở VÕNG CHỒNG TÚ LỆ

1PHẠM ĐỨC LƯƠNG, 1ĐẶNG TRẦN HUYÊN, 2NGUYỄN ĐÌNH HỮU,
2NGUYỄN ĐỨC PHONG, 2NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

1Tổng hội Địa chất Việt Nam, 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội;
2Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tóm tắt: Các tư liệu về tuổi đồng vị U-Pb zircon của trachyryolit và ryolit phân bố ở võng Tú Lệ dao động chủ yếu trong khoảng 93 đến 118 Tr.n., tương ứng với Creta sớm-muộn. Các kết quả nay phù hợp với hầu hết các tư liệu về tuổi đã công bố. Mẫu ryolit có tuổi 256 Tr.n. có thể có mối quan hệ nguồn gốc với đá felsic Permi trong rift nội lục Sông Đà. Có lẽ mẫu này thuộc móng của võng Tú Lệ.

Võng Tú Lệ là một cấu trúc độc lập, được lấp đầy bởi các đá phun trào kiềm - á kiềm, trong khi ở rift nội lục Sông Đà phân bố khá rộng rãi các đá phun trào mafic - siêu mafic.


                       

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)