TIỀM NĂNG QUẶNG MAGNESIT KON QUENG VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHÚNG TRONG LĨNH VỰC VẬT LIỆU CHỊU LỬA KIỀM TÍNH

1NGÔ VĂN MINH, 2NGUYỄN QUANG MẠNH, 3ĐỖ VĂN NHUẬN

1 Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất, 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội;
2 Liên đoàn Vật lý Địa chất, Km 9, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội;
3Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.

 Tóm tắt: Trong công trình này, các tác giả trình bày các kết quả về công tác điều tra, thăm dò quặng magnesit vùng Kon Queng, xã S’Ró, huyện Kon Chrô, Gia Lai. Tổng hợp các tài liệu hiện có, các tác giả đánh giá khoáng sản magnesit trong vùng có tiềm năng lớn, đồng thời cũng giới thiệu khái quát khả năng sử dụng quặng magnesit Kon Queng trong lĩnh vực vật liệu chịu lửa kiềm tính.


 

                   (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)