NHỮNG KIẾN GIẢI MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG MAGMA Ở VIỆT NAM

NGUYỄN XUÂN BAO

 

Hội Địa chất TP Hồ Chí Minh, Tổng hội Địa chất Việt Nam

Tóm tắt: Các công trình biên soạn tổng hợp gần đây về hoạt động magma ở Việt Nam có nhiều ưu điểm nổi trội với việc cập nhật các kết quả nghiên cứu phù hợp với hệ phương pháp hiện đại. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều điều khúc mắc mà một số vấn đề trong đó được đề cập với các kiến giải mới trong bài báo này.

Thiết nghĩ có thể sắp xếp hợp lý hơn về tuổi một số thành tạo như: xếp tổ hợp plagiogranit Ca Vịnh và theo đó cả phức hệ biến chất Xuân Đài với hai phức hệ Suối Chiềng và Sin Quyền vào Paleoproterozoi; xếp tổ hợp granitoid Po Sen vào Paleozoi sớm; … Mặt khác, cũng nên thừa nhận sự có mặt rất có ý nghĩa của các hoạt động magma nội mảng trong Neoproterozoi muộn, trong Cambri giữa và trong khoảng cuối kỳ Ladin đến kỳ Carni trong Trias, cũng như xác nhận sự có mặt của hoạt động magma tạo núi khá mạnh mẽ trong Ordovic.

Việc tiếp tục hoàn thiện thang magma là rất cần thiết để có cơ sở tin cậy hơn cho nghiên cứu kiến tạo và sinh khoáng Việt Nam


 

                   (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)