DI SẢN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁ BAZAN Ở TÂY NGUYÊN VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

LA THẾ PHÚC, TRƯƠNG QUANG QUÝ, ĐỖ CHÍ KIÊN

Bảo tàng Địa chất, 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội

Tóm tắt: Các đá bazan chiếm phần lớn diện tích 5 tỉnh trên Tây Nguyên, miền Trung Việt Nam. Hoạt động phun trào bazan ở đây đã tạo nên nhiều điểm có biểu hiện địa chất lý thú như: miệng núi lửa, cảnh quan thác nước, đá bazan dạng cột, các mỏ và điểm khoáng, suối khoáng ... và đặc biệt là các hang động trong đá bazan - một phát hiện mới về biểu hiện địa chất lý thú liên quan với hoạt động phun trào bazan ở Việt Nam. Liên quan tới các sản phẩm phong hoá đá bazan còn có các mỏ bauxit trữ lượng lớn. Trong số các biểu hiện địa chất lý thú ở đây, có nhiều điểm có giá trị về mặt địa chất cần được bảo tồn, được gọi là di sản địa chất. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các loại di sản địa chất liên quan đến hoạt động núi lửa trên cao nguyên Tây Nguyên.


 

                   (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)