CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT ĐỚI QUẶNG KIM LOẠI HIẾM VÙNG LA VI VÀ NHỮNG NHẬN ĐỊNH BƯỚC ĐẦU VỀ TIỀM NĂNG KIM LOẠI HIẾM ĐỚI KON TUM

PHẠM VĂN THÔNG1, VÕ QUANG BÌNH1, MAI KIM VINH2

1Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, 613 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn;
2Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, TP Hồ Chí Minh.

Tóm tắt: Đới quặng kim loại hiếm (Li) vùng La Vi được phát hiện năm 2002 và kết quả đánh giá giai đoạn sau đã xác định nó có triển vọng trở thành mỏ công nghiệp của kim loại lithi. Dựa trên kết quả nghiên cứu cấu trúc địa chất đớí quặng kim loại hiếm vùng La Vi và tổng hợp các tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm đã nghiên cứu và phát hiện, bài báo này trình bày các nhận định bước đầu về tiềm năng kim loại hiếm ở một số vùng thuộc đới Kon Tum.


 

 

                        (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)