TIỀM NĂNG BAUXIT VÀ SẮT LATERIT TRONG
VỎ PHONG HOÁ BAZAN MIỀN NAM VIỆT NAM

DƯƠNG NGỌC TÌNH1, NGUYỄN MẠNH HẢI1,
NGUYỄN HỮU PHÚC1, PHẠM VĂN THÔNG1, NGUYỄN VĂN THUẤN2

1Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, Quy Nhơn;
2Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.

 

Các đá phun trào mafic có tuổi Pliocen - Pleistocen sớm (N2-Q1) phân bố rộng rãi ở miền Nam Việt Nam, với tổng diện tích khoảng 18.500 km2. Trên các đá bazan này phát triển lớp vỏ phong hoá dày, quy mô phân bố rất rộng lớn. Trong đới vỏ phong hoá này đã phát hiện và đánh giá quặng bauxit có trữ lượng rất lớn, chất lượng tốt đến trung bình, có giá trị công nghiệp. Theo những nhìn nhận mới gần đây thì vỏ phong hoá này cũng có tiềm năng rất lớn về quặng sắt laterit, có thể sử dụng làm nguyên liệu phục vụ luyện kim.

 

                   (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)