MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA MỚI VỀ QUẶNG MANGAN KHU VỰC LÔ-GÂM (TUYÊN QUANG - HÀ GIANG)

TRẦN VĂN QUÝ, NGUYỄN ĐÌNH MỘC 

Liên đoàn Địa chất Đông Bắc, TP Thái Nguyên.

Tóm tắt: Ở khu vực Lô-Gâm (Tuyên Quang - Hà Giang) đã phát hiện được khá nhiều loại khoáng sản kim loại có giá trị, trong đó có các vùng mỏ mangan Làng Bài, Tuyên Quang và Đồng Tâm, Hà Giang có tài nguyên tương đối lớn. Công tác điều tra, đánh giá đang được Liên đoàn Địa chất Đông Bắc thực hiện ở vùng Đồng Tâm. Các kết quả thăm dò và khai thác quặng mangan ở vùng Làng Bài đã bổ sung thêm nhiều tài liệu về quá trình thành tạo và đặc điểm phân bố quặng mangan trong khu vực. Quặng mangan có nguồn gốc trầm tích, phân bố trong tập đá phiến thạch anh và quarzit, có hàm lượng nghèo. Quặng mangan nguồn gốc phong hoá - thấm đọng, phân bố bên trên các tầng đá chứa quặng gốc có hàm lượng giàu hơn. Quặng mangan tạo nên 2 đới quặng kéo dài theo phuơng ĐB-TN (Đồng Tâm) và TB-ĐN (Làng Bài).


 

 

                   (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)