PHÁT HIỆN MỚI ĐÁ XÂM NHẬP SIÊU MAFIC Ở
VÙNG BẢN TOMHAI, HUYỆN PAKBENG, TỈNH OUDOMXAI, BẮC CHDCND LÀO

BÙI VIẾT SÁNG, ĐỒNG VĂN GIÁP, NGUYỄN VĂN NGUYÊN, LÊ DUY NGUYÊN

Liên đoàn Intergeo, đường Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội.

Tóm tắt: Đề án “Điều tra khoáng sản và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 vùng Bắc Lào” (2002-2007) đã được các nhà địa chất thuộc Liên đoàn Intergeo (Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) hoàn thành dưới sự lãnh đạo của TS. Trần Văn Bạn (Chủ biên), kết hợp với các nhà địa chất thuộc Cục Địa chất - Mỏ Lào. Ngoài việc phát hiện và đăng ký nhiều điểm quặng, điểm khoáng hoá mới, việc thực hiện Đề án này còn góp phần làm rõ cấu trúc địa chất khu vực Bắc Lào nói riêng, và khu vực Bắc Đông Dương nói chung. Đặc biệt nổi bật là việc phát hiện lần đầu tiên đá xâm nhập siêu mafic tại vùng bản Tomhai, huyện Pakbeng, tỉnh Oudomxai ở phía bắc CHDCND Lào.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)