ĐỔ ĐÁ VÀ NGUY CƠ ĐỔ ĐÁ TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG BÌNH: THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH

1NGUYỄN ĐỨC LÝ, 2NGUYỄN THANH

1Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình, 17A, Quang Trung, TP. Đồng Hới.
211A, Phan Bội Châu, TP. Huế.

Tóm tắt: Đổ đá và nguy cơ đổ đá trên các tuyến đường giao thông miền núi tỉnh Quảng Bình hiện đang là nguy cơ đe dọa tất cả các đối tượng tham gia giao thông, gây ảnh hưởng đến công trình, kinh tế-xã hội, môi trường và dân sinh.

Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu về hiện trạng đổ đá và nguy cơ đổ đá trên các tuyến đường giao thông miền núi tỉnh Quảng Bình và đề xuất các biện pháp phòng tránh phù hợp.


 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)