PHÁT HIỆN MỚI VỀ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN QUA KẾT QUẢ ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÀ ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50.000 NHÓM TỜ KON PLÔNG

TRẦN DUÂN

Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam, 200, Lý Chính Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Việc đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Kon Plông trên cao nguyên Tây Nguyên đã giúp phát hiện sự có mặt của hệ tầng lục địa màu đỏ Bình Sơn ở khu vực này. Đồng thời cũng giúp phát hiện sự có mặt của khoáng sản đá hoa dolomit, làm phong phú thêm các dạng tài nguyên khoáng sản trong vùng.


 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)