THIẾT KẾ MẪU BÀI TẬP CÓ NỘI DUNG ĐỊA CHẤT - KHOÁNG SẢN CHO HỌC SINH HỌC CHƯƠNG TRÌNH
ĐỊA LÝ 12-THPT

PHẠM QUANG TIẾN

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Tóm tắt: Các bài tập có nội dung địa chất - khoáng sản đi cùng với lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ Việt Nam là một đơn vị kiến thức quan trọng nằm trong chương trình địa lý 12. Nội dung các bài học ở phần này rất hay nhưng khó nhớ.Để góp phần nâng cao chất lượng học tập bộ môn địa lý nói chung, phần địa chất - khoáng sản nói riêng, tác giả đã biên soạn cuốn 750 bài tập địa lý 12, trong đó phần địa chất - khoáng sản gồm 33 bài tập. Các bài tập có sự minh họa bằng các hình ảnh trực quan (tham khảo ở Bảo tàng Địa chất Hà Nội) đã góp phần tạo nên hứng thú học tập cho học sinh.


 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)