MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA MỚI VỀ TITAN Ở MIỀN ĐÔNG BẮC BỘ

PHẠM THẾ NHỮ

Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất, 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội

Tóm tắt: Đông Bắc Bộ là khu vực duy nhất trên đất liền Việt Nam có tiềm năng về quặng titan sa khoáng và gốc, phân bố khá tập trung và rất gần các trung tâm kinh tế công nghiệp lớn, có điều kiện cơ sở hạ tầng, giao thông và điều kiện khai thác thuận lợi. Quặng titan tại đây liên quan chặt chẽ với các khối gabbroid phức hệ Núi Chúa, tập trung tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Cạn. Trên cơ sở kết quả thi công đề án “Điều tra, đánh giá triển vọng quặng titan vùng Núi Chúa thuộc các huyện Đại Từ và Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên”, kết quả khảo sát trong quá trình lập đề án “Điều tra, đánh giá triển vọng quặng titan vùng Đồng Danh, Tuyên Quang và Khau Quế, Bắc Cạn” và kết quả nghiên cứu của các giai đoạn trước đây, có thể khái quát nhận định về triển vọng và tiềm năng quặng titan phân bố trên đất liền tại miền Đông Bắc Bộ.


 

                          (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)