TUỔI ĐỒNG VỊ U-Pb ZIRCON CỦA GRANITOID CÁC KHỐI PU SI LUNG VÀ KIM CƯƠNG PHỨC HỆ
TRƯỜNG SƠN VÀ Ý NGHĨA KIẾN TẠO CỦA CHÚNG

BÙI MINH TÂM1, FUKUN CHEN2,
NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY3, TRỊNH XUÂN HÒA3

1 Tổng hội Địa chất Việt Nam, 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội;
2 Viện Địa chất và Địa vật lý, Viện HLKH Trung Quốc;
3 Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Km 9, Thanh Xuân, Hà Nội

Tóm tắt: Các mẫu đá granit biotit của các khối Pu Si Lung (MV.0708) và Kim Cương (MV.1106) thuộc phức hệ Trường Sơn đã được chọn lựa cho việc phân tích tuổi đồng vị phóng xạ. Các giá trị tuổi đồng vị TIMS U-Pb zircon của granit Pu Si Lung là 287±8 Tr.n. và 260±3 Tr.n. và của granit Kim Cương là 260±10 Tr.n.. Như vậy tuổi thành tạo (kết tinh) của phức hệ granitoid Trường Sơn khoảng 260±10 Tr.n., tương ứng với Permi muộn - Trias sớm (P3-T1).

Tổ hợp granitoid Trường Sơn nguồn vỏ lục địa (kiểu S-granit), được thành tạo trong môi trường địa động lực đồng va chạm mảng liên quan với quá trình gắn kết hợp nhất giữa địa khối Đông Dương (Indochina) và địa khu liên hợp Việt-Trung trong Permi-Trias được đánh dấu bằng sự kiện tạo núi Indosini (Indosinian Orogeny).


                               

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)