NHỮNG PHÁT HIỆN MỚI VỀ DẢI QUẶNG SẮT, CHÌ-KẼM, WOLFRAM Ở VÙNG THƯỢNG GIÁP, TỈNH TUYÊN QUANG

LẠI MẠNH GIÀU, PHAN MINH TUÂN, LÊ THANH HẢI
CHU QUỐC KHÁNH, ĐẶNG VĂN HẬU, KIỀU HUỲNH PHƯƠNG
.

Liên đoàn Vật lý Địa chất, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tóm tắt: Trên cơ sở các dị thường từ hàng không vùng Thượng Giáp, với sự áp dụng tổ hợp phương pháp địa vật lý thích hợp, đã chính xác hóa 6 cụm dị thường, bay đo từ đã phát hiện và bổ sung 9 cụm dị thường mới. Tiếp tục đo vẽ địa vật lý chi tiết các cụm dị thường để khẳng định rõ vị trí không gian của các dải quặng hóa gây dị thường, phối hợp với công tác tìm kiếm địa chất, khoan khai đào, lấy và phân tích mẫu quặng. Kết quả cho phép ghi nhận bổ sung các dải quặng sắt, chì-kẽm và wolfram mới ở vùng Thượng Giáp, tỉnh Tuyên Quang và Bắc Cạn.


 

                   (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)