CÁC VÒM BIẾN CHẤT PHÂN ĐỚI ĐỒNG TÂM
KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ VÀ TRƯỜNG SƠN

LÊ TIẾN DŨNG, PHẠM THỊ VÂN ANH

Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.

Tóm tắt: Trong khu vực Bắc Trung Bộ và Trường Sơn, công tác nghiên cứu địa chất và đo vẽ bản đồ địa chất đã xác minh sự tồn tại các batholit quy mô lớn (Đồng Hới, Trường Sơn và Mường Lát). Trên bình đồ, các khối này cùng với các thành tạo biến chất phân đới vây quanh tạo nên hình ảnh các khối vòm biến chất phân đới đồng tâm. Trình độ biến chất từ tướng amphibolit đến phần thấp tướng đá phiến lục, thuộc loạt áp suất thấp - trung bình. Việc nghiên cứu đặc điểm địa chất, phân tích các tổ hợp cộng sinh khoáng vật, điều kiện vật lý biến chất, quy luật phân bố các cấu trúc biến chất phân đới dạng vòm đồng tâm có ý nghĩa quan trọng trong công tác điều tra địa chất và khoáng sản trên toàn lãnh thổ nước ta.


 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)