TRIỂN VỌNG CÁT XÂY DỰNG ĐÁY BIỂN VÙNG BIỂN SÓC TRĂNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM KHI KHAI THÁC CÁT SẠN ĐÁY BIỂN

VĂN TRỌNG BỘ, ĐÀO BÙI DIN, VĂN ĐỨC NAM,
VŨ TẤT TUÂN, NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Trung tâm Địa chất và  Khoáng sản biển, 125 Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt: Cát sạn là một trong những nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp đúc bê tông, vữa xây trát, san nền. Nguồn tài nguyên này ở đất liền ngày càng cạn kiệt và quá trình khai thác cát sỏi lòng sông đã gây nhiều tác động xấu đến môi trường.

Bài viết này giới thiệu tiềm năng và chất lượng của cát, sạn vùng biển Sóc Trăng, các tiêu chuẩn chất lượng đối với cát sạn đáy biển, độ sâu có thể khai thác, phương pháp khai thác, các tác động, xung đột môi trường khi khai thác và nêu lên một số định hướng cần điều tra tiếp theo với hy vọng trong những năm tới đây Việt Nam sẽ có công nghiệp khai thác cát, sạn đáy biển phục vụ nhu cầu hiện đại hoá của đất nước.


 

                  

                   (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)