ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG ĐÁ VÔI DƯỚI LỚP PHỦ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

PHÙNG THẾ LỄ

Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam, 200, Lý Chính Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp địa vật lý để khảo sát, đánh giá triển vọng các dải đá vôi nằm ẩn sâu dưới lớp phủ luôn mang lại kết quả mong muốn, đạt hiệu quả kinh tế kỹ thuật cao. Ở miền Đông Nam Bộ, trong những năm gần đây bằng việc kết hợp ứng dụng các phương pháp địa vật lý truyền thống và hiện đại, công tác địa vật lý đóng vai trò chủ đạo trong việc xác định các vùng có triển vọng làm cơ sở xây dựng đề án thăm dò các mỏ đá vôi cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy xi măng FiCo Tây Ninh, Hà Tiên, An Phú, Minh Tâm trên các tỉnh Bình Phước và Tây Ninh. Kết quả khảo sát địa vật lý đã xác định chính xác diện phân bố, độ sâu phát triển, góc nghiêng mặt ranh giới với đá vây quanh, chiều dày lớp phủ, các đới phá hủy kiến tạo, hang karst, các lớp kẹp trầm tích, dolomit hoá trong đá vôi…, góp phần quan trọng hàng đầu trong việc đánh giá triển vọng và xác định cấu trúc ở giai đoạn khảo sát các vùng nguyên liệu đá vôi công nghiệp này.


 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)