Giới thiệu Trung tâm  |  Địa chỉ liên hệ
ENGLISH

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Kiểm tra và thu nhận báo cáo

Lưu trữ địa chất

Công nghệ và thông tin

Xuất bản địa chất

Thư viện địa chất

Đào tạo tin học địa chất

LIÊN KẾT  WEBSITE

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

Bảo tàng địa chất

Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung

Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam

Các liên đoàn địa chất

Bộ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm

Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và công nghệ

 

 

WebSite cập nhật hàng tháng


Tin tức

 


  TIẾN TỚI SỰ BỀN VỮNG NĂNG LƯỢNG
Phỏng vấn trực tiếp Giáo sư Tiến sỹ Widjajono Partowidagdo,
Ủy viên Hội đồng Năng lượng Quốc gia (DEN) Indonesia

 


Thông tin

Đánh giá triển vọng sa khoáng đáy biển vùng biển Việt Nam (0-100 m nước) và định hướng điều tra - khai thác - Vũ Trường Sơn, Hoàng Anh Khiển, Trịnh Nguyên Tính, Đỗ Tử Chung, Lê Anh Thắng, Văn Trọng Bộ, Văn Đức Nam - Tóm tắt tiếng anh


Các tiền đề và dấu hiệu địa chất liên quan đến tài nguyên hydrat khí ở vùng biển PKhánh và Tư Chính-Vũng Mây - Vũ Trường Sơn, Nguyễn Đức Thắng, Đỗ Tử Chung, Trịnh Nguyên Tính, Nguyễn Biểu, Hoàng Anh Khiển, Trần Văn Trị, Phan Trọng Trịnh, Nguyễn Thế Hùng, Văn Đức Nam, Lê Anh Thắng, Nguyễn Đức Minh Ngọc - Tóm tắt tiếng anh


Địa chất và tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng - Vũ Trường Sơn, Văn Trọng Bộ, Nguyễn Quốc Huy, Trịnh Thanh Minh, Phạm Thị Nga, Trịnh Nguyên Tính, Lê Anh Thắng, Trần Trọng Thịnh, Lê Tơn, Văn Đức Nam,  Trần Nghi, Vũ Văn Phái, Nguyễn Biểu, Nguyễn Đức Thắng - Tóm tắt tiếng anh


Tiềm năng hydrat khí và định hướng điều tra tại vùng biển Việt Nam - Vũ Trường Sơn, Đỗ Tử Chung, Trịnh Nguyên Tính, Nguyễn Biểu, Nguyễn Đức Thắng, Trần Nghi, Văn Đức Nam - Tóm tắt tiếng anh


Đặc điểm trường sóng địa chấn khu vực quần đảo Trường Sa - Vũ Bá Dũng, Nguyễn Văn Cử, Lê Thúy Hằng - Tóm tắt tiếng anh


Nghiên cứu đặc điểm địa chất vùng biển quần đảo Trường Sa và DKI. = Văn Tiến Hưng, Nguyễn Đức Minh Ngọc, Vũ Thị Thưởng, Nguyễn Biểu, Trần Nghi - Tóm tắt tiếng anh


Đặc điểm địa chất Miocen-Đệ tứ bãi ngầm Phúc Tần ở vùng biển DKI Việt Nam theo địa chấn nông phân giải cao - Nguyễn Biểu, Vũ  Trường Sơn, Phan Đức Tuấn, Vũ Bá Dũng, Nguyễn Văn Cử - Tóm tắt tiếng anh


Một số kết quả nghiên cứu về tai biến địa chất vùng ven biển và biển Ninh Thuận (độ sâu 0-100 m nước) - Vũ Trường Sơn, Đỗ Tử Chung, Trịnh Nguyên Tính - Tóm tắt tiếng anh


Đặc điểm các hợp chất PCBs và OCPs tại vùng cửa sông Mỹ Thạnh - Phạm Thị Nga, Lê Văn Đức, Nguyễn Duy Duyến - Tóm tắt tiếng anh


Tổng quan các hoạt động nghiên cứu - phát triển hydrat khí tại Hàn Quốc - Vũ Trường Sơn, Nguyễn Đức Thắng, Hồ Quốc Khánh, Văn Đức Nam - Tóm tắt tiếng anh


Đánh giá triển vọng vật liệu xây dựng đáy biển vùng biển Việt Nam (0-100 m nước) và định hướng khai thác bền vững - Vũ Trường Sơn, Hoàng Anh Khiển, Trịnh Nguyên Tính, Đỗ Tử Chung, Lê Anh Thắng, Văn Đức Nam - Tóm tắt tiếng anh


Khoáng sản rắn biển sâu trên các đại dương của thế giới:  Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam - Trường Sơn, Nguyễn Đức Thắng, Hồ Quốc Khánh, Văn Đức Nam - Tóm tắt tiếng anh


Triển vọng hydrat khí ở biển Đông - Nguyễn Đức Thắng, Vũ Trường Sơn, Nguyễn Biểu, Văn Đức Nam, Nguyễn Đức Minh Ngọc - Tóm tắt tiếng anh


Phương pháp nghiên cứu

 

Đánh giá triển vọng khoáng sản vùng Tuy Hoà theo tài liệu địa vật lý máy bay trên cơ sở áp dụng hệ phương pháp phân tích mới - Võ Thanh Quỳnh Tóm tắt tiếng Anh


 

Phương pháp vết phân hạch áp dụng xác định tuổi đá biến chất ở đới cắt trượt Sông Hồng - Vũ Văn Tích, Nguyễn Thị Duyên An Tóm tắt tiếng Anh


 

Xây dựng một phương pháp nhận dạng mới trong xử lý tài liệu địa vật lý trên cơ sở vận dụng kết hợp các phương pháp phân tích khoảng cách khái quát và phân tích tần suất - Võ Thanh Quỳnh Tóm tắt tiếng Anh


 

Sử dụng phương pháp địa vật lý điện trong địa chất thủy văn để xác định ranh giới mặn/nhạt tầng chứa nước Pleistocen vùng Phố Nối, Hưng Yên - Hoàng Văn Hoan, Phạm Quý Nhân Tóm tắt tiếng Anh

 

Thông báo khoa học

 

Tài liệu mới về hệ tầng Nặm Mặn, vùng Mường Tè - Bùi Phú Mỹ, Đoàn Nhật Trưởng, Nguyễn Đình Hữu, Nguyễn Văn Hoành, Nguyễn Văn Lồng - Tóm tắt tiếng Anh


 

Một số thông tin mới về hệ tầng Sông Ba qua kết quả đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Krông Pa  - Trần Ngọc Khai, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Huy Dũng


 

Thông tin mới về điều tra khoáng sản ở nhóm tờ Krông Pa tỷ lệ 1:50.000 - Đỗ Ngọc Chuân, Nguyễn Hùng Cường, Trần Ngọc Khai, Bùi Anh Lân, Nguyễn Văn Trang

Tin địa chất

 

Những công trình khoa học của Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển đã đăng trên Tạp chí Địa chất - PV


Hội nghị Quan chức Cấp cao ASEAN về khoáng sản và các hội nghị liên quan - PV


Lễ ra mắt Tổng cục Địa chất và Khoáng sản - PV.


GS.TSKH Vũ Khúc - Một tấm gương lao động khoa học xuất sắc -  Hội Cổ sinh Địa tầng


Tạp chí Địa chất tròn 50 tuổi  - Ban Biên tập Tạp chí Địa chất.

Ấn phẩm xuất bản

Tạp chí địa chất tiếng Việt:  Số 323, Số 324, Số 325 , Số 326, Số 327_328

Tạp chí địa chất tiếng Anh:  Số 31-32, Số 33, Số 34, Số 35_36

Sử dụng tài liệu địa hóa trong nghiên cứu thạch luận

Địa chất Việt Nam - Tập I. Địa tầng

Địa chất Việt Nam - Tập II. Magma

Nước dưới đất đồng bằng Nam Bộ

Sách tra cứu các Phân vị Địa chất Việt nam

Số hóa

Báo cáo địa chất:

Báo cáo địa chất đã tin học hóa

Bản đồ địa chất và khoáng sản:

Bản đồ địa chất đã số hóa tỷ lệ 1:500.000

Bản đồ địa chất đã số hóa tỷ lệ 1:200.000

Bản đồ địa chất đã số hóa tỷ lệ 1:50.000

Bản đồ địa chất thuỷ văn:

Bản đồ địa chất thuỷ văn đã số hóa tỷ lệ 1:200.000

Bản đồ địa chất thuỷ văn đã số hóa tỷ lệ 1:50.000

Tra cứu, tìm kiếm

Báo cáo địa chất

Danh mục của trên 3307 báo cáo lưu trữ thuộc các chuyên đề khác nhau.

Chuyên đề:

Báo cáo lập bản đồ

Báo cáo khoáng sản

Báo cáo địa vật lý

Báo cáo địa chất thuỷ văn và địa chất công trình

Báo cáo địa chất đô thị

Báo cáo địa chất môi trường

Báo cáo nghiên cứu chuyên đề

Tìm kiếm bất kỳ:

Báo cáo địa chất

Tra cứu danh mục chi tiết:

Báo cáo địa chất (Danh mục chi tiết)

 


Bản đồ địa chất

Danh mục các bản đồ địa chất: Thành lập, Xuất bản, Số hóa.

Bản đồ địa chất đã thành lập
Bản đồ địa chất đã số hoá
Bản đồ địa chất đã xuất bản


Tạp chí địa chất

Các số từ năm 1961 đến năm 2011, gồm các số tiếng Việt và các số tiếng Anh (Dạng toàn văn ).

 Tạp chí địa chất 


Thư mục địa chất Việt Nam

Các công trình nghiên cứu đã công bố về địa chất Việt Nam ở trong và ngoài nước (từ công trình đầu tiên năm 1852).

Thư mục địa chất Việt nam


Văn bản pháp qui

Các văn bản phục vụ trong địa chất và khoáng sản (Dạng toàn văn).

Văn bản pháp qui
 

Sản phẩm công nghệ thông tin

Đĩa CD tạp chí địa chất đã được cập nhật đến số 322 (hết năm 2010)

Báo cáo địa chất: Danh mục, Phiếu tóm tắt chuyên đề, Dạng toàn văn (quét ảnh).

Bản đồ địa chất và khoáng sản: Dạng số hoá, dạng ảnh

Bản đồ xuất bản: Dạng số hoá, Dạng ảnh.

Tạp chí, ấn phẩm xuất bản: Dạng thư mục, toàn văn(có trên WebSite, trên đĩa CD)

Thư mục địa chất môi trường (có trên WebSite): Thư mục.

Đĩa CD bản đồ số hóa tỷ lệ 1:200.000 Đĩa CD Tạp chí địa chất (các số tạp chí từ 1961-2010) Đĩa CD - Thư mục địa chất Việt nam

Thủ tục tham khảo và sao chụp tài liệu địa chất

Các thủ tục cần thiết để tham khảo và sao chụp tài liệu địa chất

Tại Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất 

Các tổ chức cá nhân trong và ngoài nuớc có nhu cầu có thể tham khảo tài liệu địa chất theo 2 mức độ (xem bảng dưới đây)

TT Mức độ Nội dung được phép thực hiện Thủ tục cần thiết

1

Tham khảo không sao chụp Xem báo cáo địa chất, ghi chép dữ kiện báo cáo địa chất theo ký hiệu lưu trữ, ghi chép danh mục nội dung báo cáo. Giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản (có tu cách pháp nhân) đến Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất.

2

Tham khảo có sao chụp

- Sao chụp tài liệu giấy (photocopy)

- Sao chụp CD, đĩa mềm bằng công nghệ thông tin

 

- Giấy giới thiệu đến cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, số 6, Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.

- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản cấp giấy giới thiệu đến Trung tâm Lưu trữ Địa chất.

Các tổ chức, cá nhân đã có đầy đủ các giấy tờ cần thiết như trên sẽ được Trung tâm chúng tôi phục vụ tận tình, chu đáo (chi phí phục vụ, in sao tài liệu được thu theo quy định hiện hành, niêm yết tại Trung tâm).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Lưu trữ địa chất - Số điện thoại: 8345924


Đào tạo


Xuất bản


Sản phẩm số hoá

TIN TỨC ĐÃ QUA:

Khai giảng khóa đào tạo về phát triển CSDL khoáng sản Asean do Cục địa chất Nhật Bản thực hịên tại Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất

Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2012 của Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất

Buổi làm việc của thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc về dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản thuộc Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường

Một số hình ảnh Lễ ra mắt Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

Đoàn chuyên gia cơ qua nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản Pháp (BRGM) thăm và làm việc với Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất

Phó tổng cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên và đoàn công tác của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đến thăm và làm việc tại Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc và đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến thăm và làm việc tại Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất

 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất

 

 

Số lượt truy cập từ ngày 09/02/2006:
Số người đang truy cập WebSite:

THÔNG TIN
ĐỊA CHẤT

Bản đồ số

Bản đồ

Báo cáo địa chất

Tin học địa chất

Thư mục địa chất Việt nam

Tạp chí và sách thư viện

Tạp chí xuất bản

Phân bố khoáng sản theo tỉnh

Phân bố các tờ bản đồ theo tỉnh (tỷ lệ 1:50.000)

Điểm nước khoáng, nước nóng

Ấn phẩm địa chất xuất bản

VĂN BẢN
PHÁP QUI

Văn bản pháp qui

DỊCH VỤ

Dịch vụ thông tin

PHÁT HIỆN MỚI

Phát hiện mới

 

 

 

 

 

Trung tâm Thông tin Lưu trữ  Địa chất (trước là Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất) giữ bản quyền

Địa chỉ: Số 6, Nguyên Hồng - Đống Đa - Hà nội                Tel. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789

Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc -  Trần Hồng Hải

Giấy phép số 167/GP-VHTT do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 29 tháng 5 năm 2000