Xuất bản địa chất

Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ thông tin


Tạp chí địa chất
Thư mục địa chất Việt nam
Bản đồ xuất bản
Ấn phẩm địa chất xuất bản
Đĩa CD dữ liệu

Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất xuât bản định kỳ: Tạp chí địa chất, Thông tin KHKT, Sách chuyên đề của ngành địa chất và các loại Bản đồ địa chất, Bản đồ khoáng sản có tỷ lệ khác nhau. 

Các ẩn phẩm địa chất cung cấp các thông tin, kiến thức cho mọi đối tượng trong các lĩnh vực: giao thông, xây dựng, khai thác tài nguyên, nông nghiệp, thủy lợi, ...

 

ẤN PHẨM ĐỊA CHẤT BÁN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT

Liên hệ: Email: tapchidc@hn.vnn.vn

STT

Tên ấn phẩm

Đơn vị tính

Giá bán (đồng)

1

Bản đồ địa chất tỷ lệ 1/500.000 (Tiếng Anh + thuyết minh)

bộ

1.900.000

2

Bản đồ địa chất tỷ lệ 1/500.000 (Tiếng Việt + thuyết minh)

bộ

950.000

3

Bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1/500.000 (Tiếng Anh, không có thuyết minh)

bộ

1.450.000

4

Bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1/500.000 (Tiếng Việt+ thuyết minh)

bộ

700.000

5

Bản đồ sinh khoáng tỷ lệ 1/1.000.000 (không có thuyết minh)

bộ

850.000

6

Bản đồ thành hệ tỷ lệ 1/5.000.000 (không có thuyết minh)

bộ

650.000

7

Bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1/200.000 (kèm thuyết minh song ngữ)

tờ

250.000

8

Nước dưới đất các đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ

quyển

18.000

9

Nước dưới đất các đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ

quyển

20.000

10

Nước dưới đất các đồng bằng Nam Bộ

 

24.000

11

Nước dưới đất các đồng bằng Bắc Bộ

quyển

18.000

12

Nước dưới đất khu vực Tây Nguyên

quyển

24.000

13

Địa chất Việt Nam, tập 1- Địa tầng

quyển

30.000

14

Địa chất việt Nam, tập 2- Magma

quyển

50.000

15

Quy phạm địa tầng

quyển

12.000

16

Các văn bản luật khoáng sản (Legal Documents minerals)

quyển

180.000

17

Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình, Việt Nam

quyển

50.000

18

Đá quý rubi, saphir Việt Nam và phương pháp xác định

quyển

30.000

19

Tạp chí địa chất (Tiếng Việt)

quyển

25.000

20

Tạp chí địa chất (Tiếng Anh), số đơn

quyển

45.000

21

Tạp chí địa chất (Tiếng Anh), số kép

quyển

60.000

22

Hướng dẫn địa tầng quốc tế

quyển

30.000

23

Thư mục địa chất Việt Nam

quyển

70.000

24

Tài nguyên khoáng sản Việt Nam

quyển

30.000

25

Sách tra cứu các phân vị địa chất Việt Nam

quyển

60.000

26

DVD Tạp chí địa chất từ năm 1961 đến năm 2010

đĩa

150.000

 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Xuất bản - Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất, số 6 đường Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội, Tel: 38.355468

 

C) 1999, 2000 Trung tâm Thông tin Lưu trữ  Địa chất (trước là Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất)

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789