KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO VỀ PHÁT TRIỂN CSDL KHOÁNG SẢN ASEAN
DO CỤC ĐỊA CHẤT NHẬT BẢN THỰC HIỆN
TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT

Ngày 26 tháng 03 năm 2012

   

         Ngày 26 tháng 03 năm 2012, Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất, thực hiện  chỉ đạo của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã tiếp đoàn chuyên gia Nhật và tổ chức khai giảng Khóa đào tạo về  Phát triển Cơ sở dữ liệu khoáng sản ASEAN do các chuyên gia của Cục Địa chất Nhật Bản thực hiện, thành phần dự buổi khai giảng gồm:

        * Cục Địa chất Nhật Bản: Dr. Koji Wakita - Giám đốc Trung tâm Thông tin Địa chất; Dr. Joel Bandibas - Chuyên gia tích hợp dữ liệu, viễn thám và bản đồ

        * Tổng cục Địa chất và Khoáng sản: Ông Quách Đức Tín - Phó vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ; Đại diên Vụ Địa chất.

        * Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất: Ông Trần Hồng Hải - Giám đốc; Ông Đào Thái Bắc - Phó giám đốc; Đại diện cán bộ quản lý của Trung tâm và toàn thể các học viên đến từ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, và Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất.

Khóa đào tạo được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 03 năm 2012.

.