ĐOÀN CHUYÊN GIA CƠ QUAN NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN PHÁP (BRGM)
THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN, LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT

 

Trong khuôn khổ chuyến công tác và làm việc với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, ngày 14 tháng 9 năm 2011, phái đoàn của Cơ quan nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản Pháp (BRGM), do ông Pierre THIERY, Giám đốc Hợp tác quốc tế Khu vực châu Á dẫn đầu, đă đến thăm và làm việc với Trung tâm  Thông tin, Lưu trữ địa chất.

Cùng tiếp ông Pierre THIERY và phái đoàn BRGM với Trung tâm Thông tin, Lưu trữ địa chất có đại diện Vụ  Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế và Vụ Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Ông Trần Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất đă tŕnh bày tóm tắt các lĩnh vực quản lư, hoạt động và các kết quả của Trung tâm, hoan nghênh đoàn đă đến thăm và làm việc đồng thời đề xuất các mong muốn có được sự hỗ trợ và hợp tác từ BRGM trong các lĩnh vực:

- Công nghệ xử lư dữ liệu, thành lập và thể hiện tài liệu địa chất khoáng sản. 

- Hiện đại hoá công tác lưu trữ tài liệu địa chất.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản, hệ thống thông tin địa chất khoáng sản trên nền công nghệ mới hiện đại.

- Xuất bản các bản đồ địa chất khoáng sản quốc gia, khu vực, các ấn phẩm địa chất khoáng sản khác và phổ biến thông tin địa chất.

- Đào tạo cán bộ trong lĩnh vực thông tin địa chất khoáng sản, xử lư dữ liệu và thành lập tài liệu địa chất khoáng sản.

Trong phát biểu của ḿnh, ông Pierre THIERY đă đánh giá cao các kết quả đạt được của Trung tâm, một số nội dung BRGM có thể hỗ trợ ngay cho Trung tâm như hỗ trợ hosting bản đồ địa chất Việt Nam 1:1.000.000 trên máy chủ của dự án OneGeology mà BRGM đang vận hành; khuyến nghị Trung tâm nên áp dụng các chuẩn quốc tế cho các dữ liệu số hiện có để có thể thuận tiện cho việc phát triển. Bày tỏ sự vui mừng được tiếp xúc với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản nói chung và Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất nói riêng nhằm nối lại sự hợp tác với BRGM, ông Pierre THIERRY cho rằng cần phối hợp xây dựng một đề án hợp tác trong lĩnh vực này và BRGM sẽ giúp hoàn thiện về mặt nội dung và t́m kiếm các nguồn tài chính quốc tế để đảm bảo cho thực hiện đề án.

MỘT SỐ H̀NH ẢNH VỀ BUỔI LÀM VIỆC