ĐẶC ĐIỂM CÁC HỢP CHẤT PCBs VÀ OCPs TẠI VÙNG CỬA SÔNG MỸ THẠNH

PHẠM THỊ NGA, LÊ VĂN ĐỨC, NGUYỄN DUY DUYẾN

Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển, 125, Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt: Theo WHO, có khoảng hơn 1000 loại thuốc trừ sâu đă được sử dụng cho tới nay với nhiều thành phần hoá học khác nhau, trong đó các hợp chất hữu cơ có chlor bền vững organochlorines (OCPs) và polychlorinated biphenyls (PCBs) đă thu hút sự chú ư của nhiều nhà khoa học trên thế giới do chính khả năng tích lũy sinh học mạnh, độc tính cao đối với con người và các loài sinh vật, cũng như tác động xấu đến môi trường và các hệ sinh thái.

Do tính bền vững tương đối cao, các hợp chất PCBs và OCPs đă tích lũy nhiều trong các môi trường khác nhau (trầm tích, nước, sinh vật, ...) và phần lớn đều có nguồn gốc từ lục địa. V́ vậy, các chương tŕnh nghiên cứu, đánh giá sự tồn lưu và vận chuyển các hợp chất hữu cơ có chlor trong môi trường trầm tích tại đới duyên hải đă được thực hiện bởi các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước. Bài báo này tŕnh bày đặc điểm các hợp chất PCBs, OCPs trong trầm tích vùng cửa sông Mỹ Thạnh (Sóc Trăng), từ đó đưa ra kiến nghị và giải pháp pḥng tránh ô nhiễm môi trường và tác động xấu đến hệ sinh thái. Đây là một phần kết quả của Đề án “Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng tỷ lệ 1:100.000”.

 

 (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)