TIN ĐỊA CHẤT

LỄ RA MẮT TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

Ngày 1/10/2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đă tổ chức lễ ra mắt Tổng cục Địa chất và Khoáng sản. Đến dự lễ có nguyên Chủ tịch nước, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Mỏ - Địa chất Trần Đức Lương, nguyên các Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực và Phạm Khôi Nguyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, các Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Linh Ngọc, Trần Hồng Hà, Nguyễn Mạnh Hiển, Bùi Cách Tuyến và Chu Phạm Ngọc Hiển, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Nguyễn Văn Thuấn, các Phó cục trưởng, cán bộ, nhân viên các pḥng ban của Cục và các cán bộ lăo thành của Ngành Địa chất qua các thời kỳ, từng đóng góp cả cuộc đời ḿnh cho việc xây dựng Ngành Địa chất Việt Nam.

Ảnh 1. Công bố Quyết định bổ nhiệm lănh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

 

Ảnh 2. Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang và Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tặng hoa
cho các vị Lănh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

 

Ảnh 3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang phát biểu
giao nhiệm vụ cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

 

Ảnh 4. Nguyên Chủ tịch nước, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Mỏ - Địa chất
Trần Đức Lương phát biểu.
 

Ảnh 5. Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn phát biểu nhận nhiệm vụ.

 

Ngành Địa chất ở nước ta đă h́nh thành ngay sau thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám, ngày 3/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh thành lập Tổng nha Khoáng chất và Kỹ nghệ thuộc Bộ Quốc dân Kinh tế. Sang năm sau, 1946, cơ quan này được tách ra thành Sở Địa chất, Sở Khoáng chất và Sở Kỹ nghệ. Hoạt động chủ yếu là t́m khoáng sản, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau khi tiếp quản Thủ đô, năm 1955, Sở Địa chất được thành lập và thuộc Bộ Công thương. Đến năm 1960, nhận thấy tầm quan trọng của việc điều tra địa chất và khoáng sản trong việc xây dựng nền kinh tế nước nhà, Chính phủ đă quyết định thành lập Tổng cục

Địa chất trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng. Chính trong thời gian này, đội ngũ địa chất nước ta dần dần h́nh thành với việc thành lập Đoàn 20, tiền thân của các Liên đoàn Bản đồ địa chất, Đoàn 45, tiền thân của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. Và nhiều đơn vị địa chất thăm ḍ khoáng sản khác đă ra đời.

Đến nay, để đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nước ta, Chính phủ đă ra Nghị định thành lập Tổng cục Địa chất và Khoáng sản. Và trong Quyết định số 26/2011/QĐ-TTg ra ngày 4/5/2011, Thủ tướng Chính phủ đă quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và ban lănh đạo của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản. Toàn bộ Quyết định này đă được công bố trong Tạp chí Địa chất số 323/1-2/2011.

Trong buổi lễ ra mắt, sau khi Ông Tạ Đ́nh Thi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ TN&MT công bố Quyết định của Thủ tướng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, và Quyết định của Bộ trưởng  Bộ TN&MT bổ nhiệm Lănh đạo Tổng cục ĐC&KS, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đă phát biểu giao nhiệm vụ cho Tổng cục, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐC&KS Nguyễn Văn Thuấn đă long trọng nhận nhiệm vụ, chân thành cảm ơn các nhà lănh đạo và địa chất lăo thành ... “đă cống hiến hết ḿnh cho sự nghiệp địa chất và khoáng sản.” Nguyên Chủ tịch nước, nhà địa chất Trần Đức Lương đă phát biểu, tuyên dương những đóng góp của Ngành Địa chất cho sự phát triển của đất nước và chúc cho ngành luôn đạt các thành tựu lớn, từng bước nâng cao tŕnh độ cán bộ trong ngành để hoàn thành những trọng trách mà Đảng và Nhà nước đă tin tưởng giao phó.

Buổi lễ đă diễn ra long trọng và phấn khởi. Sự ra đời của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đă đánh dấu một bước tiến mới của Ngành Tài nguyên và Môi trường trong việc quản lư, điều tra và khai thác nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng trong ḷng đất nước ta.


PV.

Tạp chí Địa chất