Bản đồ địa chất

Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ thông tin

Sản phẩm . Chép về . Tiêu chuẩn . Hỏi đáp

Bản đồ địa chất

1. Bản đồ địa chất đã thành lập

2. Bản đồ địa chất đã số hoá

3. Bản đồ địa chất đã xuất bản

4. Phân bố các tờ bản đồ theo tỉnh tỷ lệ 1:50.000

Bản đồ khoáng sản

5. Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:1.000.000
6. Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:500.000
7. Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:250.000
8. Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:200.000
9. Bản đồ phân bố khoáng sản theo tỉnh

Bản đồ trường từ

10. Bản đồ trường từ

(C) 1999, 2000 Trung tâm Thông tin Lưu trữ  Địa chất (trước là Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất)

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789