HỘI NGHỊ

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2011 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2012 CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2012

 

 

Ngày 04 tháng 02 năm 2011, Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất đă tổ chức Hội nghị CNVC và tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012.

            Về dự và chỉ đạo Hội nghị có:

           *  Đại diện lănh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Vụ thi đua khen thưởng: Ông Phạm Thế Bảo - Phó vụ trưởng; Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường: Bà Nguyễn Mai Diên – Phó chủ tịch Công đoàn Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ: Ông Phạm Đ́nh Sáng; Vụ Tài chính: Ông Trần Hữu Sâm.

           *  Đại diện lănh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản:  Ông Nguyễn Quang Hưng - Phó bí thư Đảng bộ, Phó Tổng Cục trưởng.

Vụ Kế hoạch Tài chính: Ông Tống Tiến Định - Phó vụ trưởng; Văn pḥng: Ông Trần Văn Quỳnh - Phụ trách thi đua khen thưởng; Vụ tổ chức cán bộ: Ông Đặng Hữu Đoàn; Vụ Địa chất: Ông Nguyễn Duy Thanh; Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế: Ông Nguyễn Việt Anh; Vụ Chính sách và Pháp chế: Ông Đinh Thanh B́nh;

* Bộ công an: Ông Nguyễn Văn Hà – Phó trưởng pḥng 3 Cục A85; Ông Nguyễn Đức Linh - Cục A85.

Hội nghị đă tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012. Đánh giá kết quả, thành tích đạt được, nêu lên những mặt làm được, chưa làm được, những thuận lợi và khó khăn từ đó đề ra nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 với những mục tiêu, nội dung, h́nh thức và các giải pháp cụ thể với mục đích t́m kiếm nhiều việc làm, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên.

Hội nghị đă được nghe và thảo luận các ư kiến đóng góp cho báo cáo tổng kết và nhiệm vụ kế hoạch năm 2012.

Hội nghị đă tổng kết công tác khen thưởng và trao Bằng khen của Đảng uỷ Khối các cơ quan trung ương, Cờ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho tập thể và cá nhân.

Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị, Ông Nguyễn Quang Hưng - Phó bí thư – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản; Bà Nguyễn Mai Diên – Phó chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội nghị đă biểu quyết thông qua Nghị quyết với nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp cụ thể.

Hội nghị đă kết thúc với tinh thần thi đua trong công tác, học tập, lao động góp phần xây dựng, phát triển và củng cố đơn vị ngày càng vững mạnh, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ công nhân viên.

 

Ông Trần Hồng Hải - Bí thư chi bộ - Giám đốc Trung tâm Tổng kết công tác năm 2011 và chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2012

 

Ông Nguyễn Quang Hưng – Phó bí thư Đảng bộ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản phát biểu tại Hội nghị

 

 

 

Bà Nguyễn Mai Diên –  Phó chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban nữ công Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

 

Ông Trần Văn Quỳnh - Phụ trách thi đua khen thưởng Tổng cục ĐC&KS đọc Quyết định khen thưởng