Thư mục địa chất Việt nam

Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ Thông tin

"Thư mục địa chất Việt Nam" được biên soạn với mục đích cung cấp các tài liệu tra cứu tất cả các công trình nghiên cứu đã công bố về địa chất Việt Nam ở trong và ngoài nước kể từ công trình đầu tiên của Arnoux C.J. đăng năm 1852 cho đến các công trình công bố vào tháng 6 năm 1998. Các công trình đó gồm các bài đăng trong các tạp chí, nội san, tập san, bản tin khoa học kỹ thuật; các báo cáo trong các hội thảo, hội nghị khoa học kỹ thuật, kể cả các tóm tắt mở rộng có chứa đựng tài liệu thực tế xuất bản nhân các cuộc họp nói trên; các bài trong các tuyển tập công trình nghiên cứu; các chuyên khảo, các bản đồ địa chất kèm theo thuyết minh của chúng và cuối cùng, các tóm tắt luận án phó tiến sĩ và tiến sĩ viết về địa chất Việt Nam.

Website được xây dựng với mục đích tra cứu các công trình, bài báo, tên tác giả, nguồn trích, số xuất bản, năm xuất bản, nơi xuất bản

Cách tìm kiếm:

Người tìm tin có thể tìm kiếm danh mục các công trình nghiên cứu theo các điều kiện tìm kiếm khác nhau hoặc có thể tìm kiếm theo cụm từ bất kỳ. Để thực hiện bấm vào "Tìm" hoặc nhập lại điều kiện bấm vào "Nhập lại".

 
   

Tên bài:    

Tên bài tiếng anh:    

Tác giả:     

Nguồn trích:    

Số xuất bản:    

Năm xuất bản:    

Nơi xuất bản:    

Tìm cụm từ:    

Sắp xếp kết quả theo:    

 
  

 

(C) 1999, 2000 Trung tâm Thông tin Lưu trữ  Địa chất (trước là Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất)

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789