Bản đồ địa chất đã thành lập

Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ thông tin

  Tìm kiếm theo tiêu chí:

 

Tỷ lệ:

 

Tên tờ bản đồ:

 

Danh pháp:

 

Kinh độ:

 

Vĩ độ:

 

Ký hiệu lưu trữ:

 

Tên tác giả:

  Tìm kiếm bất kỳ:

 

Tìm cụm từ:

  Kết quả:

 

Sắp xếp kết quả theo:

  

Trên lãnh thổ Việt nam diện tích lập bản đồ địa chất đã được thực hiện như sau:

- Tỷ lệ 1:500.000 đã phủ kín diện tích toàn lãnh thổ cả đất liền lẫn hải đảo

- Tỷ lệ 1:200.000 đã phủ kín toàn bộ lãnh thổ.

- Tỷ lệ 1:50.000 đã phủ trên 30% diện tích lãnh thổ

Website cung cấp cho người dùng danh mục các tờ bản đồ địa chất đã được thành lập, báo cáo của chúng hiện đang lưu giữ tại Lưu trữ Địa chất..

Các tờ bản đồ nêu trên hiện được lưu giữ dưới các hình thức sau:

+ Lưu giữ trong các báo cáo ở Lưu trữ Địa chất, người đọc có thể đọc hoặc sao chép trên giấy.

+ Quét ảnh và cài đặt trong hệ thống tra cứu tra cứu điện tử , người dùng có thể tra cứu trên mạng cục bộ (LAN) hoặc sao ghi đĩa CD

(C) 1999, 2000 Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789