Tạp chí địa chất

Số 325/5-6/2011
 

*  Đặc điểm tai biến địa chất dọc sông Đà đoạn từ Hòa Bình đến Việt Trì liên quan với hoạt động kiến tạo hiện đại - Nguyễn Xuân Nam, Hạ Văn Hải, Hạ Quang Hưng  - Tóm tắt tiếng Anh

 Trượt lở đất vùng nhiệt đới ẩm và vấn đề cảnh báo chúng: lấy thí dụ ở các tỉnh Cao Bằng và Hà Giang - Đức An, Uông Đình Khanh, Võ Thịnh -  Tóm tắt tiếng Anh

 

 Phân tích nguy cơ tai biến trượt lở ở vùng Đèo Gió, huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn - Đỗ Minh Đức, Đặng Quang Khang  - Tóm tắt tiếng Anh

 

 Đặc điểm địa chất các thềm Holocen vùng ven biển Khánh Hòa - Ninh Thuận. -  Nguyễn Đình Đàn, Trịnh Thế Hiếu, Trần Văn Bình, Phạm Bá Trung, Tôn Nữ Mỹ Dư - Tóm tắt tiếng Anh

 

 Hóa thạch động vật và thực vật ở vùng trũng Na Dương, tỉnh Lạng Sơn - Madelaine Bohem, Lương Hồng Hược, La Thế Phúc, Đỗ Đức Quang, Trương Quang Quý - Tóm tắt tiếng Anh

 

 

 Lựa chọn tổ hợp phương pháp địa vật lý hợp lý xác định các thân quặng gốc một số loại khoáng sản có nguồn gốc nội sinh, nguồn gốc liên quan với magma và biến chất trong đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 - Phùng Thế Lễ - Tóm tắt tiếng Anh

 Hiệu quả của tổ hợp phương pháp địa vật lý phát hiện bổ sung dải quặng sắt, chì-kẽm và wolfram ở Thượng Giáp, vùng Tuyên Quang - Bắc Cạn - Phan Minh Tuấn, Lại Mạnh Giàu, Lê Thanh Hải, Chu Quốc Khánh, Đặng Văn Hậu - Tóm tắt tiếng Anh

 

 Về những nguồn nước khoáng sắt mới phát hiện ở Khánh Hòa - Vũ Ngọc Trân  - Tóm tắt tiếng Anh

TIN ĐỊA CHẤT

 Tạp chí Địa chất tròn 50 tuổi  - Ban Biên tập Tạp chí Địa chất.