ĐẶC ĐIỂM TRƯỜNG SÓNG ĐỊA CHẤN KHU VỰC QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

          VŨ BÁ DŨNG, NGUYỄN VĂN CỬ, LÊ THÚY HẰNG

          Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển, 125 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tóm tắt: Các kết quả đo đạc cho phép quan sát được đặc điểm trường sóng địa chấn ở khu vực quần đảo Trường Sa (Nam Yết, Sinh Tồn, Song Tử Tây Trường Sa Lớn). Trường sóng quan sát được bao gồm: trường sóng phản xạ từ đáy biển, trường sóng liên quan với các thành tạo bở rời, các khối ám tiêu san hô, các khối đá bazan và các đứt găy kiến tạo.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)