Phát hiện mới

Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ thông tin

 

Các thành tạo gabroiđ tuổi Creta muộn mới phát hiện ở Núi Đan, Bình Thuận - Bùi Thế Vinh, Bùi Anh Lân, Đỗ Hùng Thắng, Phạm Văn Hường, Trần Ngọc Khai. Tóm tắt tiếng Anh

Phát hiện quặng sắt phân bố sâu ở Cao Bằng bằng tổ hợp phương pháp địa vật lý - Nguyễn Trần Tân, Nguyễn Duy Tiêu - Tóm tắt tiếng Anh

Phát hiện mới về Trùng tia và Bút đá ở Sơn La, Tây Bắc Bộ - Trần Văn Trị, Nguyễn Văn Can, Nguyễn Cẩm, Nguyễn Văn Hoành, Bùi Công Hoá Tóm tắt tiếng Anh

Phát hiện mới về hóa thạch động vật có xương sống Pleistocen trong các thành tạo lấp đầy khe nứt ở Ninh Bình

 


Phát hiện mới hóa thạch Răng nón Famen (Devon muộn) ở Đông Khê, Cao Bằng - Nguyễn Thị Hồng Nhung - Tóm tắt tiếng Anh

Phát hiện một nguồn nước khoáng carbonic ở Triệu Đại, Quảng Trị - Nguyễn Trường Giang - Tóm tắt tiếng Anh

Phát hiện đá vôi tuổi Devon ở Kontum, Nam Việt Nam - Thân Đức Duyện - Tóm tắt tiếng Anh

Phát hiện mới hoá thạch động vật và thực vật trong hệ tầng màu đỏ ở Yên Châu , Sơn La - Lê Thanh Hựu, Vũ Xuân Lực - Tóm tắt tiếng Anh

Phát hiện mới về khoáng chất công nghiệp (phosphorit, than bùn, felspat, cát thuỷ tinh) trên diện tích các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiến - Huế.

Phát hiện thân pegmatoid - nguyên liệu sứ gốm có quy mô lớn ở Dốc Kẻo, Phú Thọ

Phát hiện hoá thạch Bút đá Silur sớm ở vùng Phiêng Pằn (tây nam nhóm tờ Yên Châu) - Lê Thanh Hựu, Vũ Xuân Lực

 

(C) 1999, 2000 Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789