MỘT SỐ H̀NH ẢNH

VỀ LỄ RA MẮT TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

 

Khai mạc lễ ra mắt Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

 

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
phát biểu tại biểu lễ

Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường
Nguyễn Minh Quang phát biểu giao nhiệm vụ cho
Tổng cục Địa chất và Khoáng sán

Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
Nguyễn Văn Thuấn phát biểu nhận nhiệm vụ