Tạp chí Địa chất

Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ Thông tin

Các số mới xuất bản:

Năm 2010 (tiếng Việt):  316, 317_318, 319 , 320, 321, 322

Năm 2010 (tiếng Anh): 35_36

Năm 2011 (tiếng Việt):  323, 324, 325 , 326, 327_328

Năm 2010 (tiếng Anh):

 

Các chuyên đề:

1. Cổ sinh - Địa tầng

2. Thạch học

3. Kiến tạo - sinh khoáng

4. Địa hóa

5. Địa vật lý

6. Địa chất thuỷ văn

7. Địa chất các mỏ quặng

8. Địa chất công trình - trắc địa

9. Địa mạo

10. Các vấn đề địa chất chung

11. Các phương pháp nghiên cứu địa chất, kỹ thuật công nghê địa chất

12. Tin địa chất

13. Tài liệu dịch

Tạp chí Địa chất bắt đầu xuất bản từ năm 1961, hiện tại hàng năm xuất bản 6 số tiếng Việt (có tóm tắt tiếng Anh) và một số số xuất bản bằng tiếng Anh, Website Tạp chí gồm:

Cơ sở dữ liệu Tạp chí địa chất: gồm toàn bộ các bài đăng trong Tạp chí Địa chất,  từ số 1 (năm 1961) tới nay

Nội dung gồm: 

- Danh mục: Chuyên đề, ngôn ngữ, số tạp chí, tháng, năm, tên bài, tên tác gỉa.

- Dạng toàn văn: Từ năm  1961 đến nay

Các bài được phân theo các chuyên đề: Cổ sinh - địa tầng, Thạch học, Kiến tạo - sinh khoáng, Địa hoá, Địa vật lý, Địa chất thuỷ văn, Địa chất các mỏ quặng, Điạ chất công trình - trắc địa, Địa mạo, Các vấn đề địa chất chung, Tin địa chất, Tài liệu dịch

Cách tìm kiếm:

Người tìm tin có thể tìm kiếm danh mục các công trình nghiên cứu theo các điều kiện tìm kiếm khác nhau hoặc có thể tìm kiếm theo cụm từ bất kỳ. Để thực hiện bấm vào "Tìm" hoặc nhập lại điều kiện bấm vào "Nhập lại".

 
   

Chuyên đề cấp 1:    

Chuyên đề cấp 2:    

Ngôn ngữ:     

Số xuất bản:     

Tháng xuất bản:     

Năm xuất bản:    

Tên bài:    

Tác giả:    

Tìm cụm từ:    

Sắp xếp kết quả theo:    

 
  

 

(C) 1999, 2000 Trung tâm Thông tin Lưu trữ  Địa chất (trước là Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất)

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789