Tạp chí địa chất

Số 324/3-4/2011
 

*  Ứng dụng mô hình phân tích độ ổn định sườn dốc trong phân vùng tai biến trượt lở đất vùng thành phố Yên Bái - Nguyễn Thành Long, Lưu Thanh Bình, Nguyễn Thị Hải Vân, Lê Quốc Hùng - Tóm tắt tiếng Anh

 Hiện trạng một số dạng tai biến địa chất trên địa bàn phía tây Hà Nội (thuộc Hà Tây cũ) - Đào Văn Thịnh, Hồ Vương Bính, Phan Xuân Thắng, Đinh Văn Phú, Trần Quốc Tuấn, Trần Ngọc Khôi, Phạm Văn Hùng - Tóm tắt tiếng Anh

 

 Ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật với sức khỏe cộng đồng ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh - Đoàn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Văn Luyện, Quách Đức Tín - Tóm tắt tiếng Anh

Định hướng quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên - môi trường đới ven biển Hải Phòng - Quảng Ninh - Trần Đăng Quy, Nguyễn Thị Ngọc, Mai Trọng Nhuận, Đào Mạnh Tiến - Tóm tắt tiếng Anh

 

Nghiên cứu vận tốc truyền sóng của khoáng vật ngậm nước clinohumit trong điều kiện áp suất cao của đới hút chìm - Phan Thiên Hương - Tóm tắt tiếng Anh

 

 

 Trọng lực chính xác cao và khả năng áp dụng để phát hiện các thân quặng ẩn sâu ở Việt Nam - Lại Mạnh Giàu, Lê Thanh Hải, Chu Quốc Khánh, Phan Minh Tuấn, Đặng Văn Hậu, Kiều Huỳnh Phương - Tóm tắt tiếng Anh

 Kế́t quả biên hội bản đồ địa chất thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ 1:50.000 phục vụ công tác nghiên cứu địa chất thủy văn và địa chất công trình - Nguyễn Huy Dũng, Đinh Văn Tùng, Ma Công Cọ, Bùi Trần Vượng  - Tóm tắt tiếng Anh

Thạch luận các thành tạo granitoid trong móng các mỏ Bạch Hổ, Rồng và các vùng phụ cận -  Vũ Như Hùng, Trịnh Long - Tóm tắt tiếng Anh