ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
NHIỆM KỲ 2012-2014
 

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

Ngày 18 tháng 5 năm 2012, Công đoàn Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 – 2014. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Hồng Thái, Ủy viên thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản; đồng chí Lê Duy Đông, Ủy viên thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Chánh Văn phòng Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng  kết phong trào cán bộ viên chức và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2009-2011, phương hướng nhiệm kỳ 2012-2014. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, góp ý, bổ sung cho báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động Công đoàn với mong muốn Ban chấp hành nhiệm kỳ mới hoạt động có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với trình độ, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của Trung tâm.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kì tới Công đoàn Trung tâm cần tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động; thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên.

Thay mặt Chi ủy, Ban Lãnh đạo Trung tâm, đồng chí Trần Hồng Hải, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn Trung tâm, mặc dù trong nhiệm kỳ có sự thay đổi nhân sự Ban Chấp hành nhưng tổ chức Công đoàn đã sớm ổn định, duy trì tốt các hoạt động, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ đoàn viên. Trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí cán bộ công đoàn cần có sự nhiệt huyết với hoạt động Công đoàn, nỗ lực, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc dưới sự lãnh đạo của Chi ủy để giải quyết các vấn đề khó khăn của đơn vị về ổn định việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ viên chức, toàn thể đoàn viên công đoàn Trung tâm nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn giai đoạn này để góp phần tích cực vào sự phát triển của Trung tâm.

Đại hội Công đoàn Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất nhiệm kỳ 2012-2014 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2014 gồm 5 đồng chí; đã biểu quyết và thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội.