PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG BÙI VĨNH KIÊN

VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT

Ngày 24 tháng 08 năm 2011

 

Phó Tổng cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại buổi đến thăm và làm việc 

 

Ngày 24 tháng 08 năm 2011, đồng chí Bùi Vĩnh Kiên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản và đoàn công tác của Tổng cục đến thăm và làm việc tại Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất tại trụ sở Trung tâm ở số 6, Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Cùng đi với Phó Tổng cục trưởng có các đồng chí Lê Hồng Thái, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Tống Tiến Định, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính; đồng chí Phạm Đình Thọ, chuyên viên Vụ Địa chất; đồng chí Đỗ Đức Thắng, chuyên viên Văn phòng của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Phó Tổng cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã nghe đồng chí Trần Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất báo cáo về quá trình phát triển, các hoạt động chuyên môn, các kết quả chính đã đạt được, phương hướng phát triển, các kiến nghị và đề xuất của Trung tâm.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu của Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã phát biểu nhận định và chỉ đạo như sau:

- Lịch sử phát triển của Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất là đáng tự hào và gắn liền với lịch sử phát triển của ngành Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

- Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm là thực sự quan trọng, và có nội dung thuộc lĩnh vực Quản lý Nhà nước. Các kết quả hoạt động của Trung tâm trong thời gian qua là đáng khích lệ.

- Công tác hiện đại hóa của Trung tâm cần được đẩy nhanh hơn để có thể đáp ứng yêu cầu của xã hội và Trung tâm cần có những đề xuất chi tiết và khả thi hơn.

- Mô hình tổ chức của Trung tâm cần phải được hoàn thiện hơn.

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng tin tưởng rằng với sự cố gắng của toàn thể CBCNV của Trung tâm, sự chỉ đạo sát sao và đầu tư tích cực của Tổng cục và Bộ. Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và ngày càng phát triển,