Tạp chí địa chất

Số 326/7-8/2011
 

*  Về vấn đề biến đổi khí hậu hiện đang diễn ra - Nguyễn Đức Tâm - Tóm tắt tiếng Anh

 Ô nhiễm arsen trong nước dưới đất ở vùng phía tây Hà Nội: Hiện trạng và nguyên nhân - Đặng Mai, Nguyễn Thùy Dương, Phạm Tiến Đức, Tống Thị Thu Hà, Văn Thùy Linh, Nguyễn Văn Niệm, Trần Đăng Quy -  Tóm tắt tiếng Anh

 

 Điều kiện thành tạo và nguồn gốc quặng hóa tụ khoáng molybden Ô Quý Hồ, Sa Pa, Lào Cai  - Trần Mỹ Dũng, Nguyễn Quang Luật, Đào Thái Bắc, Lê Xuân Trường, Lưu Công Trí, Ngô Xuân Bắc  - Tóm tắt tiếng Anh

 

 Các kiểu khoáng hóa chì-kẽm Huổi Pao, Co Gi San và mối liên quan với đá magma võng Tú Lệ - Nguyễn Văn Niệm, Mai Trọng Tú, Nguyễn Văn Học, Đỗ Đức Nguyên, Đoàn Thị Ngọc Huyền  - Tóm tắt tiếng Anh

 

Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tần suất - nhận dạng trong xử lý và phân tích số liệu địa vật lý - Võ Thanh Quỳnh, Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Đức Vinh  - Tóm tắt tiếng Anh

 

 

Xây dựng hệ thống chuẩn chung của cơ sở dữ liệu địa vật lý khu vực trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường - Chu Quốc Khánh, Lại Mạnh Giàu, Phan Minh Tuấn, Lê Thanh Hải, Đặng Văn Hậu, Phùng Đức Mạnh  - Tóm tắt tiếng Anh

 Bàn về năng lực kiểm soát nước mỏ ngành than Việt Nam - Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Anh Tuấn - Tóm tắt tiếng Anh

 

      THÔNG BÁO KHOA HỌC

Tài liệu mới về hệ tầng Nặm Mặn, vùng Mường Tè - Bùi Phú Mỹ, Đoàn Nhật Trưởng, Nguyễn Đình Hữu, Nguyễn Văn Hoành, Nguyễn Văn Lồng - Tóm tắt tiếng Anh

TIN ĐỊA CHẤT

Lễ ra mắt Tổng cục Địa chất và Khoáng sản - PV.

GS.TSKH Vũ Khúc - Một tấm gương lao động khoa học xuất sắc -  Hội Cổ sinh Địa tầng.