NHỮNG CÔNG TR̀NH KHOA HỌC CỦA TRUNG TÂM ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN BIỂN ĐĂ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ ĐỊA CHẤT

STT

Tên bài báo

Tác giả

Ghi chú

1

Đặc điểm địa chất đáy biển và các đảo đới ven bờ Việt Nam

Nguyễn Biểu

Số 208-209
(1-4)/ 1992

2

Sơ lược đặc điểm monazit trong sa khoáng ven biển Việt Nam

Nguyễn Biểu, Nguyễn Thanh Hà, Trịnh Thanh Minh, Nguyễn Thị Ánh

Số 212-213
(9-12)/1992

3

Các giai đoạn phong hoá trong trầm tích Pleistocen vùng biển ven bờ Kiên Giang - Minh Hải

Hoàng Văn Thức, Nguyễn Biểu

Số 237
(11-12)/1996

 

4

Quy luật phân bố sa khoáng biển trong trầm tích đệ tứ ở Việt Nam

Trần Nghi, Nguyễn Biểu, Bùi Công Quế

Số 237
(11-12)/1996

 

5

Nguồn cung cấp quặng sa khoáng biển ven bờ (0-50m nước) miền Trung Việt Nam

La Thế Phúc, Đỗ Thị Hoà Lan, Đỗ Thị Vân Thanh

Số 237
(11-12)/1996

 

6

Đặc điểm địa hóa các thành tạo trầm tích tầng mặt đới biển nông ven bờ Nam Trung Bộ Việt Nam

Đào Mạnh Tiến, Mai Trọng Nhuận

Số 238
(1-2)/1997

 

7

Biểu hiện sa khoáng  casiterit - Vàng vùng cửa Sông Hồng và Nguồn gốc của chúng

La Thế Phúc

Số 243
(11-12)/1997

 

8

Lớp vỏ phong hóa Pleistocen thượng ở châu thổ sông Hồng

Nguyễn Biểu, La Thế Phúc, Nguyễn Chung Hoạt, Hoàng Văn Thức, Lê Văn Học, Nguyễn Tiến Cường

Số 249
(11-12)/1998

 

9

Hoạt động phun trào Bazan đệ tứ dưới đáy biển vùng Vĩnh Linh - Cồn Cỏ

La Thế Phúc, Nguyễn Biểu

Số 271
(7-8)/2002

 

10

Cát sạn đáy biển nông Việt Nam: Triển vọng và khả năng khai thác sử dụng

Nguyễn Biểu, Dương Văn Hải, Lê Văn Học

Số 277
(7-8)/2003

 

11

Dấu vết bờ biển cổ Pleistocen muộn phần muộn bị chôn vùi ở đáy biển nông ven bờ Bắc Trung Bộ và tiềm năng sa khoáng liên quan

La Thế Phúc, Vũ Trường Sơn

Số 306
(5-6)/ 2008

 

12

Nghiên cứu luận giải đặc trưng trường phổ gamma phục vụ dự báo triển vọng sa khoáng đới biển ven bờ Việt Nam

Lê Khánh Phồn, Nguyễn Văn Dũng, Ngô Thanh Thuỷ, Vũ Bá Dũng

Số 306
(5-6)/ 2008

 

13

Một số kết quả công tác điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản vùng biển nông Việt Nam

Vũ Trường Sơn, Nguyễn Biểu, Đào Mạnh Tiến, Dương Văn Hải, Lê Văn Học, Lê Anh Thắng

Số 315
(11-12)/2009

14

Đánh giá ô nhiễm kim loại nặng trong trầm tích vịnh Đà Nẵng: Kiến nghị và giải pháp pḥng ngừa

Phạm Thị Nga, Lê Văn Đức, Nguyễn Duy Duyến, Lê Việt Thành

Số 315
(11-12)/2009

15

Địa tầng Đệ tứ vùng ven biển và biển nông Sóc Trăng

Vũ Trường Sơn, Nguyễn Biểu, Trịnh Thanh Minh, Trịnh Nguyên Tính, Lê Anh Thắng

Số 315
(11-12)/2009

16

Nghiên cứu tướng trầm tích - cổ địa lư để đánh giá ảnh hưởng của sự dâng cao mực nước biển đối với các tỉnh đồng bằng ven biển: Kết quả nghiên cứu vùng TP Hồ Chí Minh

Trịnh Nguyên Tính, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Vũ Văn Vĩnh

Số 315
(11-12)/2009

17

Cấu trúc địa chất vùng ven biển và biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng và các vùng phụ cận theo tài liệu địa vật lư

Ngô Thanh Thuỷ, Trần Trọng Thịnh, Nguyễn Tài Thinh

Số 315
(11-12)/2009

18

Tiến hóa Holocen vùng ven biển Hậu Giang

Vũ Trường Sơn, Nguyễn Biểu, Nguyễn Địch Dỹ, Doăn Đ́nh Lâm, Trịnh Nguyên Tính, Trần Trọng Thịnh

Số 315
(11-12)/2009

19

Ứng dụng công nghệ WebGIS xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất các vùng biển Việt Nam

Nguyễn Huy Phương, Lê Anh Thắng, Phạm Quang Huy, Nguyễn Khánh Văn

Số 315
(11-12)/2009

20

Triển vọng cát xây dựng đáy biển vùng biển Sóc Trăng và những vấn đề cần quan tâm khi khai thác cát sạn đáy biển

Văn Trọng Bộ, Đào Bùi Din, Văn Đức Nam, Vũ Tất Tuân, Nguyễn Đức Thắng

Số 320
(9-10) 2010