Ấn phẩm xuất bản

Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ Thông tin

Sản phẩm . Chép về . Tiêu chuẩn . Hỏi đáp

 

 

Sử dụng tài liệu địa hóa trong nghiên cứu thạch luận

Di sản thiên nhiên thế giới vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Quảng Bình - Việt Nam

Luật khoáng sản (Legal documents on minerals)

Địa chất Việt Nam - Tập I. Địa tầng

Địa chất Việt Nam - Tập II. Magma

Danh bạ các nguồn nước khoáng & nước nóng Việt nam

Nước dưới đất khu vực Tây Nguyên

Nước dưới đất các đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ

Nước dưới đất các đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ

Nước dưới đất Đồng bằng Bắc bộ

Nước dưới đất đồng bằng Nam Bộ

Thư mục địa chất Việt nam

Sách tra cứu các Phân vị Địa chất Việt nam

Tài nguyên khoáng sản Việt nam

Sách tra cứu các tính chất vật lý các đất đá và một số quặng ở Việt nam

Hiện trạng ô nhiễm Arsen ở Việt Nam

 


(C) 1999, 2000 Trung tâm Thông tin Lưu trữ  Địa chất (trước là Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất)

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789