Tạp chí địa chất

Số 319/7-8/2010
SỐ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT BẮC TRUNG BỘ

* Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ - 35 năm xây dựng và phát triển - Lê Xuân Lợi.

 

Thành phần quặng vàng vùng Đa Krông - A Lưới, tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế - Nguyễn Tiến Thành - Tóm tắt tiếng Anh

 

Đặc điểm địa chất và khoáng sản vàng vùng Hoành Sơn - Võ Quang Hồng - Tóm tắt tiếng Anh

 

 Đặc điểm quặng đồng vùng Trí Năng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá - Hồ Văn Tú -Tóm tắt tiếng Anh

 

Các yếu tố địa chất khống chế quặng vàng vùng Đa Krông - A Lưới - Nguyễn Tiến Thành  - Tóm tắt tiếng Anh

 

Đặc điểm chất lượng và khả năng sử dụng cát trắng vùng Ba Đồn, Quảng Bình và vùng Phong Điền, Thừa Thiên Huế -  Dương Văn Huấn, Biện Xuân Thành - Tóm tắt tiếng Anh

 

Đặc điểm thành phần vật chất và quy luật phân bố quặng titan sa khoáng vùng ven biển Bắc Trung Bộ - Lê Văn Đạt - Tóm tắt tiếng Anh

 

Đặc điểm cấu trúc địa chất các mỏ thiếc gốc   Suối Bắc và Suối Mai, vùng Quỳ Hợp, Nghệ An - Nguyễn Sỹ Nuy, Nguyễn Minh Tiến - Tóm tắt tiếng Anh

Đặc điểm đá granit ốp lát vùng Phu Loi, huyện Tân Kỳ, Nghệ An - Trần Xuân Đồng - Tóm tắt tiếng Anh

Tài nguyên nước khoáng miền Bắc Trung Bộ và triển vọng sử dụng chúng vào các mục đích kinh tế - xã hội. - Lê Văn Khôn - Tóm tắt tiếng Anh

Nâng cao chất lượng gia công, phân tích định lượng quặng titan-zircon trong sa khoáng ven biển. - Hoàng Hữu Lăng, Nguyễn Thị Đào - Tóm tắt tiếng Anh

 

Khái quát đặc điểm các biểu hiện tai biến địa chất ở Bắc Trung Bộ - Nguyễn Tiến Thành - Tóm tắt tiếng Anh

 

Ứng dụng phương pháp địa vật lý trong điều tra tai biến địa chất - Hồ Tài - Tóm tắt tiếng Anh

Đặc điểm các biểu hiện ô nhiễm môi trường tại các vùng khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Hồ Văn Tú - Tóm tắt tiếng Anh

Phát hiện mới về đá phiến silic chứa cuội, sạn tại phần dưới hệ tầng Thiên Nhẫn ở Hà Tĩnh  - Dương Văn Huấn - Tóm tắt tiếng Anh

 

Đặc điểm phân bố kaolin vùng A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế - Quách Tố Kim - Tóm tắt tiếng Anh

Đặc điểm phân bố đá hoa trắng ở phía tây tỉnh Nghệ An: Định hướng thăm dò, khai thác và sử dụng - Nguyễn Tiến Thành - Tóm tắt tiếng Anh

Đặc điểm quặng hoá sericit vùng Sơn Bình, huyện Vũ Quang và Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh - Hồ Văn Tú - Tóm tắt tiếng Anh

Đặc điểm quặng hoá mangan trong trầm tích Devon thượng trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình - Dương Văn Huấn - Tóm tắt tiếng Anh