PHÁT HIỆN MỚI VỀ ĐÁ PHIẾN SILIC CHỨA CUỘI, SẠN TẠI PHẦN DƯỚI HỆ TẦNG THIÊN NHẪN Ở HÀ TĨNH

DƯƠNG VĂN HUẤN

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, Vinh, Nghệ An

Tóm tắt: Hệ tầng Thiên Nhẫn phân bố chủ yếu ở địa phận tỉnh Hà Tĩnh do Đovjikov A.E. và đồng nghiệp xác lập [2] và xếp vào tuổi T1-2. Thành phần chủ yếu của hệ tầng gồm đá phiến silic xen với đá phiến sét-silic, cát kết đa khoáng hạt nhỏ, bột kết và đá phiến sét, thường chứa các lớp mỏng hydroxit mangan dày hàng chục cm đến hàng chục mét. Trong các khảo sát gần đây, hoá thạch Trùng tia và Răng nón tuổi Devon muộn đã được phát hiện trong các lớp đá phiến silic của hệ tầng [3] và mới đây đã phát hiện là đá phiến silic thuộc phần dưới của hệ tầng có bề dày tới 400-600 m chứa phong phú cuội, sạn đa khoáng. Phát hiện mới này chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ, để nêu lên rõ ràng bối cảnh thành tạo của hệ tầng Thiên Nhẫn cũng như lịch sử phát triển địa chất trong Devon ở Bắc Trung Bộ.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)