CÁC YẾU TỐ ĐỊA CHẤT KHỐNG CHẾ QUẶNG VÀNG
VÙNG ĐA KRÔNG - A LƯỚI

NGUYỄN TIẾN THÀNH

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, Vinh, Nghệ An

Tóm tắt: Vùng Đa Krông - A Lưới (Quảng Trị - Thừa Thiên Huế) có tiềm năng quặng vàng khá lớn, với hơn 20 tụ khoáng và điểm quặng vàng gốc. Quặng hoá vàng bị khống chế bởi yếu tố magma (các phức hệ xâm nhập Núi Ngọc, Bến Giằng - Quế Sơn và đá phun trào hệ tầng Núi Vú), yếu tố thạch học địa tầng (đá phiến lục hệ tầng Núi Vú và đá phiến hệ tầng A Vương), yếu tố cấu trúc - kiến tạo (hệ đứt gãy, khe nứt kéo theo của đứt gãy Đa Krông - A Lưới, các đới khe nứt kiến tạo) và yếu tố biến chất.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)